Reklama

Reklama

Odnowią Deklarację Warszawską

W sobotę podczas jubileuszowego spotkania Wspólnoty Demokracji w Krakowie zostanie odnowiona - przyjęta 10 lat temu - Deklaracja Warszawska, w której podkreślono przywiązanie do wartości demokratycznych i zobowiązano się do przestrzegania podstawowych praw obywateli.

W dniach 2-4 lipca ministrowie spraw zagranicznych, politycy, dyplomaci i działacze demokratyczni z całego świata przyjadą do Krakowa, by świętować jubileusz dziesięciolecia Wspólnoty Demokracji. Wspólnota Demokracji jest międzyrządową organizacją skupiającą ponad 100 państw, której celem jest promocja demokracji i umocnienie instytucji demokratycznych na całym świecie.

Reklama

Wspólnota została zainicjowana w 2000 roku przez ówczesnego szefa polskiej dyplomacji prof. Bronisława Geremka i ówczesną sekretarz stanu USA Madeleine Albright. Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji od 2009 roku ma swoją siedzibę w Warszawie.

W trakcie krakowskiego spotkania odnowiona zostanie Deklaracja Warszawska, a także przyjęta mapa drogowa działań społeczności międzynarodowej w zakresie wspierania demokracji. Wręczona także zostanie - po raz drugi - Nagroda im. Bronisława Geremka dla działaczy na rzecz demokracji. Pierwszym laureatem tej nagrody był Nelson Mandela.

Deklaracja Warszawska została przyjęta 27 czerwca 2000 roku podczas spotkania szefów dyplomacji w stolicy Polski, którego gospodarzem był ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek.

Deklaracja - dokument końcowy warszawskiej konferencji "Ku wspólnocie demokracji" - została przyjęta przez przedstawicieli 108 państw i 12 organizacji międzynarodowych. Wyrażono w niej "wspólne przywiązanie do celów i zasad ustanowionych w Karcie Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka".

Deklaracji Warszawskiej nie przyjęła - mimo uczestnictwa w spotkaniu - Francja. W oświadczeniu przekazanym dziennikarzom Francja tłumaczyła, że deklaracja końcowa może być jedynie zapowiedzią debaty, a nie dyplomatycznym zaangażowaniem w grupowe działanie.

Sygnatariusze dokumentu potwierdzili zobowiązanie do przestrzegania odpowiednich dokumentów międzynarodowego prawa, podkreślili "współzależność między pokojem, rozwojem, prawami człowieka i demokracją", uznając uniwersalność wartości demokratycznych.

Zobowiązali się też do przestrzegania i popierania wymienionych w Deklaracji podstawowych, demokratycznych norm i zasad. Wśród tych zasad zapisano m.in., że: wola ludu jest podstawą władzy rządu, że każda osoba ma prawo równego dostępu do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi i prawo do ochrony prawnej bez żadnej dyskryminacji, a także prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania oraz do swobodnego zgromadzania się i stowarzyszania.

Na tej samej liście demokratycznych reguł zapisano ponadto, że wybrani przywódcy mają obowiązek przestrzegania prawa i powstrzymywania się od pozakonstytucyjnych działań, a instytucje władzy mają być przejrzyste, dostępne i w pełni odpowiedzialne przed obywatelami.

Wspólnota Demokracji potwierdziła w deklaracji determinację do wspólnego działania na rzecz popierania i umacniania demokracji z poszanowaniem zasad suwerenności i nieingerencji w sprawy wewnętrzne.

Zapowiedziała również współpracę na rzecz przeciwdziałania takim wyzwaniom jak: międzynarodowy terroryzm, przestępczość zorganizowana, korupcja, handel narkotykami i nielegalny handel bronią, a także handel ludźmi i legalizacja bezprawnych dochodów.

Uczestnicy warszawskiej konferencji zobowiązali się również podejmować działania w organizacjach międzynarodowych zmierzające do utworzenie "międzynarodowego środowiska sprzyjającego demokratycznemu rozwojowi".

Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się także do pomocy sobie nawzajem w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym także na rzecz likwidacji biedy, co - jak uznano - jest ważnym czynnikiem promocji i zachowania demokratycznego rozwoju.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy