Ogólnopolski protest radioterapeutów

W czwartek radioterapeuci w 16 ośrodkach onkologicznych w Polsce przeprowadzą dwugodzinny protest; od godz. 10 do 12 nie będą wykonywali naświetlań. To protest przeciwko zmianom systemowym, które proponuje rząd, m.in. wydłużeniu czasu pracy radiologów.

Naświetlania - mimo protestu - będą wykonywane "pacjentom ze wskazaniami życiowymi" - zapewnił przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii Jacek Zingler. Podkreślił, że protest nie jest skierowany przeciwko pacjentom ani dyrektorom szpitali, ale rozwiązaniom, które proponuje rząd w projekcie ustawy o działalności leczniczej, który dotyczy funkcjonowania szpitali.

Reklama

To "próba sprywatyzowania placówek służby zdrowia bez jakichkolwiek gwarancji socjalnych dla naszej grupy zawodowej" - ocenił. Podkreślił, że chodzi o gwarancje socjalne dla zwalnianych pracowników, gwarancje zatrudnienia, płacy minimalnej dla białego personelu pracującego w warunkach szkodliwych.

Jak podkreślają związkowcy, sprzeciw dotyczy także planowanego wydłużenia "czasu pracy o 50 proc. przy równoczesnym odebraniu praw nabytych, braku zgodności proponowanych przez ustawodawcę przepisów z prawem Unii Europejskiej". Związkowcy wskazują także na brak w rządowym projekcie zapisu podnoszącego zarobki adekwatnie do wydłużenia czasu pracy.

Radioterapeuci zamierzają oflagować placówki onkologiczne. Zapowiadają także eskalację protestu w przypadku nieuwzględnienia ich postulatów. Zingler zaznaczył, że protest obejmie większość ośrodków onkologii w Polsce.

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu ma się odbyć drugie czytanie projektu ustawy o działalności leczniczej, który dotyczy funkcjonowania szpitali. Nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki.

W projekcie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Podkomisja opowiedziała się za tym, aby czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów został wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r. Projekt wchodzi w skład rządowego pakietu ustaw zdrowotnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje