Podsumowano Europejski Rok Wolontariatu

Polsce i Europie potrzebny jest kapitał społeczny, zwłaszcza w czasach kryzysu, a wolontariat jest jednym z najważniejszych narzędzi, dzięki którym można ten kapitał budować - przekonywali uczestnicy konferencji podsumowującej Europejski Rok Wolontariatu (ERW).

Decyzją Komisji Europejskiej rok 2011 jest poświęcony wolontariatowi. W krajach UE organizowane były przedsięwzięcia promujące wolontariat, po europejskich miastach podróżował specjalnie przygotowany przez KE Pawilon ERW. Komisja opracowała strategiczny dokument poświęcony promocji wolontariatu.

Reklama

W czwartek w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja podsumowująca Europejski Rok Wolontariatu.

Zdaniem Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w resorcie pracy, który był krajowym koordynatorem ERW, ten rok powinien być traktowany jako "bilans otwarcia".

- Traktujemy ten rok jako rodzaj pewnego ruchu na rzecz rozwoju wolontariatu w wymiarze europejskim, żeby przewijał się w następnych latach jako myśl przewodnia - podkreślił Więckiewicz. Przypomniał, że rok 2012 będzie Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, więc wolontariat na pewno będzie bardzo ważny w działaniach podejmowanych w ramach obchodów. Jego zdaniem wolontariat seniorów to ogromny potencjał do wykorzystania, dlatego promocja wolontariatu i działania na rzecz osób starszych są ze sobą ściśle związane.

Więckiewicz wyraził nadzieję, że z czasem uda się wykreować modę na wolontariat, aby stał się elementem stylu życia.

Ylva Tiveus z KE podkreślała, że wolontariat procentuje: tego rodzaju doświadczenie jest ważne, gdy np. staramy się o pracę, a poza tym pomaganie innym może sprawiać radość. W przypadku osób starszych jest sposobem, by pozostawać aktywnym, w dobrej formie fizycznej i psychicznej. - W dzisiejszych czasach ludzie w wieku powyżej 65 lat cieszą się dobrym zdrowiem i mogą angażować się działania na rzecz innych - zaznaczyła.

Jej zdaniem wolontariat buduje wzajemne zaufanie, solidarność społeczną, co jest szczególnie ważne w czasach kryzysu. - To klej, który trzyma społeczeństwa razem - powiedziała Tiveus.

Więckiewicz dodał, że wolontariat ze względu na wartości, na których się opiera, buduje kapitał społeczny, tak bardzo potrzebny zarówno Polsce jak i Europie.

Jego zdaniem, w Polsce trzeba przełamać stereotypy w rozumieniu pojęcia "wolontariat". Podkreślił, że z zaangażowaniem społecznym Polaków nie jest źle, ale wielu z nich nie identyfikuje swojej działalności na rzecz innych jako wolontariatu.

W opinii Tiveus ERW pokazał potencjał i znaczenie wolontariatu, a także różne formy aktywności podejmowanej przez wolontariuszy.

- Okazało się, że ok. 100 mln Europejczyków angażuje się w wolontariat - podkreśliła. Zaznaczyła, że dzięki ERW wolontariat wszedł do głównego nurtu polityki, stał się ważnym i poważnie traktowanym tematem.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje