Sprawdzian dla szóstoklasistów

Zakończył się wtorkowy ogólnopolski sprawdzian dla szóstoklasistów. Przebiegał spokojnie, do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie dotarły sygnały o jakichkolwiek kłopotach w jego przeprowadzeniu - poinformował wicedyrektor CKE, Mirosław Sawicki.

Matematyka i matematycy - to główny motyw zestawu zadań rozwiązywanych we wtorek przez uczniów szóstych klas szkół podstawowych podczas ogólnopolskiego sprawdzianu.

Reklama

W zestawie było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: anegdoty zamieszczonej przez Szczepana Jeleńskiego w "Lilavati" opowiadającej o początkach nauki w szkole późniejszego wybitnego matematyka niemieckiego Karola Gaussa oraz do fragmentu wiersza Jana Brzechwy "Sum" opowiadającego o rybie-matematyku.

Liczą się umiejętności

Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. umiejętnościami odczytywania danych z tabeli czy rozwiązywania działań na ułamkach.

W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie, np. obliczyć liczbę worków żwiru potrzebnego do wysypania placu, którego powierzchnia została podana w zadaniu. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty własne - opisać znaczek pocztowy, na którym umieszczono portret Gaussa oraz napisać zaproszenie na wystawę znaczków pocztowych.

Arkusz testu rozwiązywanego przez szóstoklasistów jest dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

Sprawdzian ma kontrolować wiedzę

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Umieszczone będą one także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez CKE, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami.

Jeden z warunków ukończenia szkoły

Do pisemnego sprawdzianu przystąpiło we wtorek około 375 tys. szóstoklasistów z 12,8 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje