Warszawa: Lista zamkniętych szkół publicznych

Lista warszawskich placówek oświatowych publicznych, które zostaną zamknięte w poniedziałek, 24 maja, w związku z zagrożeniem powodziowym.

Szkoły i placówki oświatowe bezpośrednio zarządzane przez Biuro Edukacji:

Reklama

1. Gimnazjum Specjalne nr 134, ul. Dolna 19

2. Zespół Szkół Specjalnych nr 108, ul. Bonifacego 81

3. Szkoła Specjalna nr 167

4. Zespół Szkół Specjalnych nr 97 , Tarchomińska 4

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, ul. Paska 10

BIAŁOŁĘKA;

1. Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, ul. Leszczynowa 5

2. Przedszkole nr 76 im. "Warsa i Sawy", Odkryta 18

3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek Pancera F. 3

4. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, Porajów 3

5. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Porajów 3

6. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka", ul. Strumykowa 17

7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera, ul. Strumykowa 21a

8. CV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta van Gogha V. 1

9. Gimnazjum nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaullea van Gogha V. 1

10. Filia Przedszkola nr 76. ul. Śreniawitów 2

11. Filia Przedszkola nr 64 ul. Antalla 6

12. Fila Przedszkola 65. ul. Porajów 8

13. SP nr 344 Erazma z Zakroczymia 15

14. Gimnazjum nr 123 ul. Strumykowa 21

Żłobki:

Żłobek nr 36 - ul. Strumykowa 18

BIELANY

1. Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Rudzka 6

2. Zespół Szkół nr 55, ul. Gwiaździsta 35

3. XLI L. O. im Joachima Lelewela, ul Kiperska 3

4. Przedszkole nr 346, ul. Klaudyny 8

5. Przedszkole nr 364, uL. Gwiaździsta 27

Żłobki:

Żłobek nr 16 - ul. Klaudyny 10

MOKOTÓW

1. Przedszkole Nr 117, ul.Sielecka 26

2. Przedszkole Nr 140, ul. Kaukaska 2

3. Przedszkole Nr 147, ul. Zakrzewska 13

4. Przedszkole Nr 149, ul. Dolna 8

5. Przedszkole Nr 151. ul. Zaciszna 3

6. Przedszkole Nr 196,ul. Nabielaka 18a

7. Przedszkole Nr 275, ul. Piwarskiego 5

8. Przedszkole Nr 278, ul. Tatrzańska 5

9.Przedszkole Nr 284, ul. Jałtańska 8

10. Przedszkole Nr 294, ul. Czerniakowska 50a

11. Przedszkole Nr 299, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13

12. Przedszkole Nr 300, ul. Portofino 4

13. Przedszkole Nr 311 ul. Sobieskiego 72b

14. Przedszkole Nr 325, ul. Kaspijska 5

15. Przedszkole Nr 326, ul. Bernardyńska 14

16. Przedszkole Nr 349, ul. Barcelońska 8

17. Przedszkole Nr 391, ul. Czerniakowska 20a

18. Szkoła podstawowa Nr 98, ul. Grottgera 22

19. Szkoła podstawowa Nr 103, ul. Jeziorna 5/9

20. Szkoła podstawowa Nr 115, ul. Okrężna 80

21. Szkoła podstawowa Nr 190, ul. Zwierzyniecka 10

22. Szkoła podstawowa Nr 212, ul. Czarnomorska 3

23. Szkoła podstawowa Nr 260 ul. Zakrzewska 24

24. Szkoła podstawowa Nr 307 Barcelońska 8

25. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1, ul. Gościniec 53

26. Gimnazjum Nr 3, ul. Chełmska 23

27. Gimnazjum Nr 7, ul. Podchorążych 49

28. Gimnazjum Nr 10, ul. Limanowskiego 9

29. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1, ul. Kranołęcka 3

30. Zespół Szkół Sportowych Nr 58, ul. Piaseczyńska 114/116

31. Zespół Szkół Nr 59 Sobieskiego 68

32. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 62, Bonifacego 10

33. XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa Zakrzewska 24

34. XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego, ul. Dolna 6

PRAGA POŁUDNIE

1. Przedszkole nr 54 , ul. Bracławska 8a

2. Przedszkole nr 73 "Bajeczka" ul. T. Sygietyńskiego 4a

3. Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek" ul. Dąbrówki 3

4. Przedszkole nr 166 , ul. Grochowska 309/317

5. Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina", ul. Londyńska 10

6.Przedszkole nr 180 , ul. Niekłańska 40

7. Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole", ul. S. Bartosika 5

8. Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka, ul. Dąbrówki 20

9. Przedszkole nr 218, ul. T. Rechniewskiego 5b

10. Przedszkole nr 220, ul. Walewska 7

11. Przedszkole nr 227, ul. Świętosławska 3

12. Przedszkole nr 235 ul. Chroszczewska 3/5

13. Przedszkole Specjalne nr 249 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, ul. W. Umińskiego 11

14. Przedszkole nr 250 "Akwarelka", ul. Kinowa 10a

15. Przedszkole nr 292, ul. Walecznych 4/6

16. Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek", ul. Afrykańska 9

17. Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol", ul. Międzynarodowa 36

18. Przedszkole nr 370, ul. W. Umińskiego 11

19. Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia", ul. gen. T. Bora Komorowskiego 10a

20. Przedszkole nr 384 , ul. J. Meissnera 8b

21. Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka", ul. Afrykańska 14a

22. Przedszkole nr 407, ul. gen. T. Bora Komorowskiego 31

23. Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia" ul. Stanisława Augusta 77

24. Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania ListopadowegO, ul. Zbaraska 3

25. Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy" ul. Międzyborska 70

26. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27

27. Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31

28. Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" I "HARNAŚ", ul. Cyrklowa 1

29. Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny, ul. Umińskiego 12

30. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Angorska 2

31. Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11

32. Zespół Szkół Nr 84, ul. Zwycięzców 44

33. Gimnazjum Nr 26 im. Jana Kochanowskiego, ul. Fundamentowa 38/42

34. Gimnazjum Nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich, ul. gen. R. Abrahama 10

35. Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego, ul. Umińskiego W. 11

36. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 75, ul. Bartosika S. 5

37. IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59

38. XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy, ul. Zbaraska 1

39. Zespół Szkół Nr 77, ul. Zwycięzców 7/9

40. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława WyspiańskiegO, ul. Międzyborska 64/70

41. XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta ul. Umińskiego W. 12

42. Zespół Szkół Nr 5 im. Stefana Kisielewskiego, ul. Szczawnicka 1

43. Zespół Szkół Nr 21, ul. Saska 78

44. Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, ul. Stanów Zjednoczonych 24

45. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36

46. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, ul. Wał Miedzeszyński 397

47. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. Pawlikowskiego 3

48.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26

Żłobki:

Żłobek nr 33 - ul. Umińskiego 9

Żłobek nr 31 - ul. Motorowa 5

Żłobek nr 30 - ul. St. Augusta 79

Żłobek nr 32 - ul. Sygietyńskiego 4

PRAGA PÓŁNOC

1. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi, ul. Jagiellońska 7

2. Gimnazjum Sportowe nr 57 im. Królowej Jadwigi, ul. Jagiellońska 7

3. Przedszkole nr 183, ul. Jagiellońska 28

4. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV, ul. Jagiellońska 38

5. Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV , ul. Jagiellońska 38

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 im. Stefana Starzyńskiego., ul. Jagiellońska 61

7. Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Jagiellońska 61

8. Technikum Uzupełniające nr 23, ul. Jagiellońska 61

9. Przedszkole nr 165, ul. Ratuszowa 8a

10. Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotmistrza Witolda Pileckiego Sierakowskiego J. 9

WILANÓW

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole Nr 223 I Szkołą Podstawowa NR 104 im. Macieja Rataja, ul. Przyczółkowa 27

2. Zespół Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz i

Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30

3. Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego - Szkoła Podstawowa nr 261 im, St. Kostki Potockiego i XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26

4. Przedszkole nr 56 Wesołe Kubusie, ul. Gubinowska 28/30

5. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17

6. Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczpospolitej, ul. Uprawna 9/17

WAWER

1. Szkoła Podstawowa nr 128, ul. Kadetów 15

2. Przedszkole nr 348, ul. Kadetów 15

3. Szkoła Podstawowa nr 109, ul Przygodna 2

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje