Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina

36 tomów liczy zakończone właśnie Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina - pierwsza na świecie źródłowo-krytyczna publikacja kompletu dzieł tego kompozytora. Prace nad tą publikacją, zakończoną w Roku Chopinowskim, trwały od 1959 roku.

- Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina - teraz, w roku 200. rocznicy urodzin kompozytora zakończone i skompletowane - to owoc trwających przez pół wieku szczegółowych badań, analiz i pracy wielu osób, dzięki którym powstała ta pierwsza na świecie zarazem źródłowo-krytyczna edycja całej zachowanej twórczości chopinowskiej. Jest to wydawnictwo o nie dającym się przecenić, fundamentalnym znaczeniu dla polskiej a także światowej kultury muzycznej, możliwie najdokładniejszy zapis intencji genialnego artysty, który przede wszystkim interpretatorom, ale też i badaczom, i słuchaczom jego kompozycji pozwoli być bliżej Chopina i bardziej precyzyjnie uchwycić jego myśl - powiedział podczas poniedziałkowego spotkania w Warszawie minister kultury Bogdan Zdrojewski, który nad Wydaniem Narodowym sprawuje patronat.

Reklama

Wydanie Narodowe jest pierwszym źródłowo-krytycznym wydaniem kompletu dzieł Fryderyka Chopina redagowanym na podstawie wszystkich dostępnych źródeł. Cały zawarty w wydaniu tekst nutowy redagowany był na podstawie źródeł pochodzących bezpośrednio od kompozytora - przede wszystkim autografów, korygowanych przez Chopina kopii autografów oraz pierwodruków, w tym egzemplarzy lekcyjnych z odręcznymi adnotacjami Chopina.

Redakcja WN dysponowała podczas pracy oryginałami lub fotokopiami praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, które zbadane zostały pod kątem ich autentyczności i wzajemnych powiązań.

Wydanie Narodowe to dzieło życia Jana Ekiera - wybitnego pianisty, pedagoga, znawcy twórczości Chopina, który zajmuje się edycją tego wydania od 1959 roku, kiedy został redaktorem naczelnym tego przedsięwzięcia.

Podczas poniedziałkowego spotkania Jan Ekier podkreślił, że Wydanie Narodowe ma także zalety praktyczne dla interpretatorów muzyki Chopina - w tekście nutowym obok oryginalnej chopinowskiej aplikatury podane zostało palcowanie sprawdzone w praktyce koncertowej, a komentarze wykonawcze dołączone do każdego tomu wyjaśniają wszystkie te elementy zapisu nutowego, które mogą budzić wątpliwości u dzisiejszego wykonawcy, jak rozwiązania ozdobników, wskazówki dotyczące pedalizacji (ze względu na różnice brzmienia fortepianów z czasów Chopina i dzisiejszych autentyczna pedalizacja nie zawsze może być stosowana literalnie), propozycje realizacji "legato harmonicznego", chwytu wykonawczego chętnie stosowanego przez Chopina, a dziś zapomnianego.

- Chopin w notacji swoich utworów potrafił w wyrafinowany, a nierzadko niekonwencjonalny sposób zawrzeć wiele sugestii interpretacyjnych - zapis jego muzyki to dla wykonawcy nie tylko instrukcja, ale i inspiracja. Dlatego jest niesłychanie ważne, by drukowany tekst jak najwierniej odtwarzał zarówno literę, jak i ducha Chopinowskiego rękopisu. Wariantowość stanowi jedną z podstawowych cech myślenia twórczego Chopina, toteż wydawnictwo nie zawierające wariantów przekazywałoby okrojony i zubożony obraz jego dzieła. W notacji chopinowskiej nawet te elementy, które nie mają bezpośredniego wpływu na brzmienie, jak choćby pewne cechy graficzne czy ortografia chromatyczna, mogą mieć podstawowe znaczenie dla rozszyfrowania rozmaitych subtelności brzmieniowych i odcieni znaczeniowych muzyki. Autografy noszą ślady dopracowywania zdumiewająco drobnych szczegółów zapisu - mówił Ekier.

W komentarzach źródłowych muzykolodzy znajdą podstawowe dane o źródłach wraz z oceną stopnia ich autentyczności, opisem wzajemnych powiązań i omówieniem ważniejszych rozbieżności, a także zasady redagowania tekstu nutowego poszczególnych utworów. Zasygnalizowane są ponadto istotniejsze odstępstwa od tekstu autentycznego spotykane w najpopularniejszych wydaniach zbiorowych dzieł Chopina.

Wydanie Narodowe podzielono na dwie części. Seria A grupuje w 24 tomach utwory wydane za życia kompozytora m.in. Ballady, Etiudy, Mazurki, Nokturny, Preludia, Koncert e-mol. W serii B w 10 tomach ukazały się utwory wydane po śmierci Chopina m.in. Mazurki, Polonezy, wersje koncertów e-moll i f-moll z dwoma fortepianami. Edycja ukazała się nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje