Zainaugurowano działalność Cyfrowego Muzeum Narodowego

Pod adresem www.cyfrowe.mnw.art.pl rozpoczęło w czwartek działalność Cyfrowe Muzeum Narodowe - komputerowa baza danych warszawskiego Muzeum Narodowego. Istniejąca baza danych licząca ponad 400 tysięcy wpisów została powiększona o kolejne 40 tys. opisów.

- Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym trwa od 20 lat, nie jest to działanie nowe - zwróciła uwagę na czwartkowej konferencji prasowej zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, Lidia Karecka.

Reklama

Według niej, uzupełnianie inwentarza elektronicznego nie postępowałoby tak dynamicznie jak to miało miejsce, bez wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Czterokrotnie otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel w ramach programu "Zasoby cyfrowe. Priorytet2" - poinformowała Karecka.

W ramach programu istniejąca baza danych Muzeum została powiększona o ponad 40 tys. opisów zabytków i ponad 1000 wizerunków cyfrowych.

W bazie danych Muzeum znalazły się opisy m.in.: rycin Napoleona Ordy, Hirsza Leybowicza, Adolpha Menzla, Stefano della Belli, Honore Daumiera, Wenceslausa Hollara, Jacques'a Callota; rysunków Jana Matejki, Henryka Uziembły, Henryka, Gustawa i Ksawerego Pillatich, Chrystiana Breslauera, Hansa Thomy oraz zespołu fotografii i materiałów ikonograficznych dotyczących architektury polskiej i zabytków sztuki starożytnej, m.in. pozyskanych w ubiegłym roku zabytków z polskich wykopalisk w Sudanie.

Komputerowa baza danych Muzeum Narodowego w Warszawie ma m.in. umożliwić historykom sztuki, kuratorom, badaczom i naukowcom przeprowadzanie zaawansowanych kwerend dotyczących zbiorów muzeum.

Portal Cyfrowego Muzeum Narodowego wykorzystuje platformę dMuseion, czyli kompleksowe oprogramowanie do budowy muzeów cyfrowych, pozwalające na udostępnianie cyfrowych kopii zabytków dziedzictwa kulturowego w internecie.

Program ten, stworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, będzie także pośredniczył w umieszczaniu danych o zbiorach muzeum w portalu Europeana (www.europeana.eu). Oprócz informacji o dziełach sztuki eksponowanych w galeriach stałych, internauci uzyskają dostęp do szczegółowych danych o muzealiach przechowywanych w magazynach studyjnych muzeum.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje