Zmarł prof. Andrzej Święcicki, prezes KIK w Warszawie

Zmarł prof. Andrzej Święcicki, wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, socjolog, pionier badań nad religią oraz alkoholizmem, żołnierz AK.

O jego śmierci poinformował w czwartek sekretarz KIK Jakub Kiersnowski. Święcicki zmarł w wieku 96 lat pod długiej chorobie w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim.

Reklama

"Był człowiekiem wielkiej prawości i szlachetności, bez reszty oddany sprawom publicznym, Kościołowi i rodzinie" - napisał Kiersnowski.

Święcicki kierował Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie w latach 1972-86, wcześniej od 1957 r., a potem także w latach 1989-91 zasiadał w jego władzach. Od 2002 r. był członkiem honorowym KIK. "Rozwijał działalność formacyjną w całej Polsce przez duszpasterstwa środowiskowe, przyczyniając się do powołania ok. 80 nowych Klubów Inteligencji Katolickiej w okresie pierwszej "Solidarności", kiedy władze odstąpiły od zakazu tworzenia Klubów. Przeprowadził warszawski KIK przez najtrudniejsze lata prób podziału środowiska, nacisku władz komunistycznych i okres stanu wojennego" - napisał o prof. Święcickim jego syn Marcin.

Andrzej Święcicki urodził się w 28 lipca 1915 r. w Zakalużu na Ziemi Mińskiej. Był absolwentem Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, a w 1938 r. ukończył tamtejszy Uniwersytet Stefana Batorego. W 1939 r. został asystentem w Instytucie Europy Wschodniej w Wilnie.

W latach 1939-44 pod pseudonimami "Frycz" i "Jan Sawicki" był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Dowodził oddziałem Kedywu AK Baza "Miód" na Wileńszczyźnie. Brał udział w akcjach dywersyjnych, zdobywania broni z magazynów w Jaszunach i akcji "Burza".

Więziony przez Sowietów w Wilnie (od wiosny 1940 r. do wkroczenia Niemców w czerwcu 1941 r.) i łagrze koło Workuty (grudzień 1944 - sierpień 1945).

W Polsce ludowej skazany na dożywocie, więziony we Wronkach od marca 1953 r. do grudnia 1956 r. Zanim to się stało, pracował m.in. Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu, Biurze Studiów przy Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Wykładał na SGH i SGPiS, działał w duszpasterstwie rodzin.

Po wyjściu na wolność pracował naukowo w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego. W latach 1958-72 był założycielem i wieloletnim kierownikiem Pracowni Badań Socjologicznych przy Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym. Od 1966 r. pracował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie był docentem, a w latach 1974-85 - profesorem nadzwyczajnym. Na ATK zorganizował i kierował katedrą socjologii religii.

Marcin Święcicki podkreśla, że jego ojciec prowadził pionierskie w Polsce badania z zakresu alkoholizmu i socjologii religii. Prof. Andrzej Święcicki był autorem pięciu książek i ok. 150 artykułów naukowych, wypromował kilkudziesięciu doktorów. Był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologów Religii, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i innych stowarzyszeń naukowych i społecznych.

Od 1957 działał w Znaku oraz Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Był członkiem Komisji Episkopatu Polski Iusticia et Pax (1968-93) i wiceprzewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej (1981-84). W latach 1986-89 zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.

Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Miał pięcioro dzieci, 18 wnucząt i 14 prawnucząt.

Pogrzeb prof. Andrzeja Święcickiego zaplanowano na najbliższą środę w Warszawie. Msza św. rozpocznie się o godz. 14 w kościele św. Marcina, a pochówek - na Powązkach.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje