143 dzień roku

Słońce wzeszło o godzinie 04.44, zajdzie o 20.31. Księżyc wzeszedł o godzinie 06.27, zajdzie o 22.56. Dzień będzie trwać 15 godzin i 47 minut.


Reklama

1665 - Jerzy Lubomirski rozpoczął wojnę domową, zwaną rokoszem Lubomirskiego.

1680 - w wieżę krakowskiego ratusza uderzył piorun. Wieża spłonęła. Odbudowywano ją w latach 1683-1686, twórcą nowego hełmu był budowniczy królewski Piotr Beber.

1733 - zakończyły się obrady sejmu konwokacyjnego. Posłowie zdecydowali, że z kandydowania na tron polski wyłączeni będą cudzoziemcy. Innowierców pozbawiono praw politycznych i dostępu do urzędów oraz zakazano im bycia posłami.

1786 - w wieku 40 lat w wyniku rany poniesionej w walce z Francuzami zmarł Maurycy Beniowski, konfederat barski i władca Madagaskaru.

1769 - konfederaci barscy stoczyli pod Kaliszem bitwę z oddziałami rosyjskimi. Bitwa rozegrała się na podkaliskich błoniach i polach dawnej wsi Piwonice.

1809 - w końcu maja na odebranych Austrii terenach Galicji powołano Centralny Wojskowy Tymczasowy Rząd Obydwóch Galicji. Na jego czele stanął Stanisław Zamoyski.

1810 - urodziła się Sarah M. Fuller, amerykańska poetka, tłumaczka literatury, autorka książki "kobieta w XIX w.", eseju "O literaturze i sztuce".

1842 - w Suwałkach urodziła się Maria Konopnicka, uznana za najwybitniejszą poetkę epoki pozytywizmu. Była współorganizatorką protestu opinii światowej przeciwko pruskim represjom wobec polskich dzieci we Wrześni i ustawom wywłaszczeniowym. Zmarła 8 października 1910 r. we Lwowie. Pochowana została na Cmentarzu Łyczakowskim.

1865 - stracono księdza Stanisława Brzóskę, dowódcę ostatniego oddziału partyzantów chłopskich w powstaniu styczniowym.

1869 - zmarł Apollo Korzeniowski, poeta i uczestnik powstania styczniowego, ojciec Józefa Korzeniowskiego - Josepha Conrada. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

1874 - urodził się w Częstochowie Antoni Fertner, aktor. Kariera filmowa Fertnera da się podzielić na dwa okresy: pierwszych występów w filmie niemym w Polsce i Rosji, w których zasłynął jako twórca postaci Antosia/Antoszy oraz czasu niezapomnianych kreacji w kinie dźwiękowym (1932-1939). Przyniosły mu one sławę najzabawniejszego i najbardziej eleganckiego staruszka polskiego ekranu.

1900 - zmarł Władysław Łuszczkiewicz, malarz, historyk sztuki, pedagog, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, współorganizator i pierwszy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

1915 - Legion Puławski próbował nawiązać kontakt z I Brygadą Legionów, dowodzoną przez Piłsudskiego.

1920 - w Krakowie rozpoczął się dwudniowy Ogólnopolski Zjazd Chrześcijańskich Majstrów Szewskich.

1922 - w Warszawie powstał Instytut Meterologiczny.

1925 - Jan Lech dokonał zamachu bombowego na konsulat czechosłowacki w Krakowie. Najpierw zastrzelił woźnego konsulatu i ranił innego urzędnika, a potem rzucił do wnętrza budynku bombę, która nie wybuchła. Zamachowiec chciał się zemścić za to, że władze czeskie nie wypłaciły mu niegdyś zasiłku.

1928 - w dyrekcji poczt w Krakowie czekało około półtora tysiąca podań o założenie telefonów. Niektóre z nich leżały już cztery lata.

1928 - rada miasta Krakowa podjęła decyzję o utworzeniu fundacji imienia prezydenta Sarego w wysokości 50 tys. złotych. Odsetki od tej sumy miały być każdego roku przeznaczane na stypendium dla dwóch studentów, katolika i Żyda, z UJ i Politechniki.

1933 - w Krakowie popełnił samobójstwo asesor Izby Skarbowej, Wacław Żwański. Pod tym nazwiskiem mieszkał w Krakowie rosyjski książę Anatol Konstantynowicz Miłosławski.

1939 - Adolf Hitler wygłosił tego dnia poufne przemówienie do wyższych dowódców: Nie chodzi o Gdańsk. Chodzi o rozszerzenie przestrzeni życiowej i wyżywienie. Stanowisko Polski wobec bolszewizmu jest wątpliwe. Dlatego Polska jest wątpliwą barierą od strony Rosji. Odpada zatem pogląd, by Polskę oszczędzić, i pozostaje decyzja: zaatakować Polskę przy pierwszej lepszej sposobności.

1940 - ORP "Orzeł" wyszedł z Rosyth na ostatni patrol.

1945 - zginął śmiercią samobójczą, po aresztowaniu przez wojska alianckie, Heinrich Himmler, zbrodniarz hitlerowski, od 1936 r. dowódca SS i szef policji na obszarze całych Niemiec, po wybuchu wojny główny organizator terroru na ziemiach okupowanych oraz masowej eksterminacji ludności m.in. w podlegających mu obozach koncentracyjnych.

1956 - Jacuś Zajączek odpowiadał czytelnikom w "Dzienniku Polskim": Ja też nie lubię kożuchów na kakao. Musimy kupić własne siteczka i nosić je ze sobą do barów mlecznych. Smacznego.

1956 - krakowskie ZOO otrzymało ze zwierzyńca w Warszawie młodego pancernika i młodego dzika. Dodatkowo dwa małe dziki wałęsające się po Lesie Wolskim znalazł jeden z mieszkańców miasta i przekazał do ZOO.

1956 - w "Dzienniku Polskim" ukazało się w rubryce "Różne" takie ogłoszenie: Pana, który przez pomyłkę zabrał trąbkę z futerałem dnia 14 V, proszę o zwrot za wynagrodzeniem.

1985 - rozpoczął się proces Władysława Frasyniuka, Adama Michnika i Bogdana Lisa.

1986 - rozpoczęło się (trwające do 25 maja) Tarnowskie Forum Młodych Literatów, które zorganizowały: Młodzieżowa Agencja Kultury ZW ZSMP, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy "Trop" i redakcja "TeMI".

1989 - władze PRL odmówiły rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

1992 - w Moskwie podpisano polsko-rosyjski układu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy.

1995 - Marek Kamiński i Wojciech Moskal jako pierwsi Polacy dotarli do bieguna północnego.

1997 - Zakłamanie historii, gloryfikowanie powojennego bandytyzmu i zdrajcy ojczyzny - Kuklińskiego jest czymś normalnym w naszej ojczyźnie - powiedział Roman Orłowski, prezes Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

1998 - na linii energetycznej biegnącej przez Jaśliski Park Krajobrazowy w Beskidzie Niskim rozmieszczono ponad 140 atrap sokoła wędrownego i błotnika stawowego. Atrapy drapieżników miały chronić ptaki przed porażeniem prądem.

1999 - chłopięcy chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni, pod dyrekcją ks. Stanisława Adamczyka, zdobył główną nagrodę na trzydziestym Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje