Azyl pilnie poszukiwany

Uciekają przed prześladowaniami, biedą, wojną. Ich liczba wciąż rośnie. Dziś jest ich dzień - Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.

Uchodźca to, zgodnie z Konwencją Genewską, osoba, która z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych znajduje się poza terytorium swojego kraju i - z powodu tych obaw - nie chce lub nie może do tego kraju wrócić.

Reklama

Liczba uchodźców na świecie wrosła z 10,5 mln w 2004 roku do 11,5 mln obecnie - wynika z raportu amerykańskiego Komitetu ds. Uchodźców i Imigrantów. Stało się tak głównie za sprawą uchodźców z ogarniętej wojną zachodniosudańskiej prowincji Darfur, szukających schronienia w Czadzie, oraz Irakijczyków uciekających do Syrii.

Uchodźcy w Polsce

Polska jest stroną konwencji o statusie uchodźcy od 1991 roku. Od tej pory przyjęła ponad 35 tys. wniosków azylowych. Status uchodźcy uzyskało w tym czasie 1,7 tys. cudzoziemców. Liczba ta rośnie jednak z każdym dniem. W ubiegłym roku o status uchodźcy w Polsce poprosiło ponad 8 tys. osób; przyznano go 315 cudzoziemcom, a 800 uzyskało zgodę na tzw. pobyt tolerowany.

Dużą grupą narodowościową wśród uznanych za uchodźców w Polsce byli obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej (187 osób). Ochroną objęto także obywateli m.in. Afganistanu, Białorusi, Iraku, Turcji, Somalii, Ukrainy i Nigerii.

Wnioski o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce przyjmowane są przez Straż Graniczną, a rozpatruje je Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Drugą instancją administracyjną jest Rada ds. Uchodźców. Od jej decyzji przysługuje cudzoziemcom prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po złożeniu wniosku osoba występująca o status ma prawo ubiegać się o miejsce w ośrodku dla uchodźców. Oczekujący w nich mają zapewniony nocleg, wyżywienie, ubranie, podstawową opiekę medyczną i skromne kieszonkowe; nie mają natomiast prawa do pracy.

Czekając na azyl

Z raportu amerykańskiego Komitetu ds. Uchodźców i Imigrantów wynika, że prawie 7 mln uchodźców na świecie od ponad 10 lat formalnie pozostaje bez dachu nad głową, nie ma stosownej opieki medycznej i socjalnej, nie może się kształcić.

W Polsce w ośrodkach dla uchodźców przebywa obecnie blisko 3,3 tys. cudzoziemców. Większość czeka na nadanie statusu uchodźcy, ale są i tacy, którzy taki status otrzymali i powinni ośrodek opuścić, ale nie mają gdzie mieszkać i brakuje im środków na utrzymanie; mają też trudności z integracją w społeczeństwie.

W czasie trwania procedury azylowej uchodźcy mają prawo do pobytu w ośrodkach dla uchodźców; w Polsce jest ich 17. Zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, osoby które mają zgodę na tzw. pobyt tolerowany mają prawo do zatrudnienia, do świadczeń z pomocy społecznej, nauki i ubezpieczenia zdrowotnego.

"Odwaga nie zna granic"

Takie jest hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Uchodźcy. W Polsce w związku z nim już kilka dni temu podczas specjalnej konferencji poświęconej problemowi uchodźstwa przedstawiono niedawno trzyletni program pomocy cudzoziemcom.

W ramach programu "@lter camp" będą organizowane 18-tygodniowe szkolenia dla 70-osobowych grup cudzoziemców. Szkolenia te mają obejmować naukę języka polskiego, kultury polskiej, doradztwo zawodowe, staże i pomoc w szukaniu pracy. Szkolenia będą prowadzone w trzech ośrodkach Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgierzu.

A jest to tylko jeden z czterech programów integracji cudzoziemców w Polsce, realizowanych w ramach unijnej inicjatywy Equal. Budżet programu na trzy lata to 1 mln 200 tys. zł. Rocznie ma on objąć około 250-300 cudzoziemców, zarówno uchodźców jak i tych, którzy otrzymali zgodę na pobyt.

Zobacz galerię zdjęć: Uciekają, bo chcą żyć

Dowiedz się więcej na temat: pilne | szkolenia | pobyt | poszukiwani | azyl | uchodźcy

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje