Centralne uroczystości Bożego Ciała

Do szukania dróg polskiej jedności, która służyłaby każdemu człowiekowi, każdej rodzinie, każdej społeczności lokalnej - wezwał metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz podczas uroczystości Bożego Ciała w Warszawie.

- Prześcigajcie się w tworzeniu programów dla naszej ojczyzny i dla rozwiązywania jej trudnych problemów - nie tylko na czas kampanii wyborczej, ale w systematycznej trosce o polskie sprawy. W imię wierności tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem, tym, co ucierpieli w powodzi. W imię wierności nowemu błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce, którego da nam Kościół w najbliższą niedzielę - mówił abp Nycz.

Reklama

Dodał, że beatyfikacja ks. Popiełuszki, który nawoływał do jedności i sam jednoczył Polaków, "byłaby jakimś egzystencjalnym zgrzytem, gdyby jej uczestnicy nie podjęli troski o Polskę, bez podziału na 'my' i 'wy', na prawdziwą i inną" - mówił. - Jaką inną? - pytał.

Wezwał też do rzetelnej i długofalowej troski "o likwidowanie podziałów naszej ojczyzny na Polskę A i B, a nawet C". Podkreślił, że takie różnice i podziały niestety są. - Wystarczy wyjechać poza Warszawę, poza wielkie miasta i to wcale niedaleko - mówił.

Nawiązując do procesji eucharystycznej, abp Nycz podkreślił, że wyjście z Chrystusem eucharystycznym "nie jest manifestacją siły Kościoła, ale jest przypomnieniem, że religia i Kościół mają prawo być obecne w przestrzeni publicznej". Dodał, że Kościół ma wiele do zaoferowania ludzkiej społeczności.

- Tegoroczne wyjście na ulice Warszawy - stolicy Polski - jest okazją do publicznego podziękowania Bogu za dobro, które narodziło się, które się stało także w tych dramatycznych doświadczeniach losu, jakie dotknęły naszą ojczyznę - mówił metropolita warszawski.

Odnosząc się do ostatnich bolesnych i smutnych miesięcy - tragicznego 10 kwietnia pod Smoleńskiem i powodzi, która dotknęła wiele regionów Polski, abp Nycz powiedział, że i za te doświadczenia należy podziękować Bogu, za to dobro, jakie zrodziło się po nich. - Ujawniły się w ludziach głębokie pokłady dobra, jedności i solidarności. Okazało się, że potrafimy myśleć w kategoriach dobra wspólnego, że młode pokolenie nie jest w myśleniu i wartościowaniu rozmyte w globalnej wiosce świata i Europy, ale ma fundament tożsamości polskiej i miłości ojczyzny - podkreślił hierarcha.

Nawiązując z kolei do niedzielnej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, abp Nycz powiedział, że był on kapłanem, który wołał w obronie wiary i Kościoła, w obronie człowieka i jego godności, w obronie prawdy i wolności, tym, który mówił: "Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj". Dodał, że ksiądz Popiełuszko "jest nam postawiony za wzór troski o wartości, o człowieka, o wiarę" i że jest to "błogosławiony aktualny na nasze czasy".

Zdaniem hierarchy, to dziękczynienie Bogu i ludziom za to, co się w nas dobrego narodziło, jest także potrzebne dlatego, byśmy "nie zmarnowali tej szansy i tej ofiary ludzi, rodzin, wspólnot, ofiary księdza Jerzego".

Nawiązując do Eucharystii, abp Nycz podkreślił, że jest ona fundamentem jedności. (...) - Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko nawoływał do jedności wokół prawdy i dobra, gromadził ludzi dla wspólnego dobra, wlewał w ludzkie serca nadzieję. Czynił to zwłaszcza podczas sprawowanej Eucharystii - mówił metropolita warszawski.

Dodał, że mówiąc dziś - w Boże Ciało roku 2010 - o tej miłości Chrystusa do końca, trzeba mówić o krzyżu, o zmartwychwstaniu i o Eucharystii. - Trzeba wołać: ziemio polska, ziemio ojczysta - uwielbiaj Chrystusowy Krzyż. Niech on świadczy o Tym, który nas do końca umiłował. A wychodząc z Najświętszym Sakramentem na ulice Warszawy chcemy być świadkami Jego miłości, nie tylko dziś, nie tylko w tym roku - mówił abp Nycz.

Hierarcha odniósł się krytycznie do faktu, że obecność krzyża w miejscach publicznych stała się przedmiotem sądowych procesów w Europie, która - jak zaznaczył abp Nycz - wyrosła z krzyża i z chrześcijańskiej tradycji oraz "ma prawo, a nawet obowiązek dochowania wierności swoim korzeniom".

Metropolita przywołał przy tym słowa Jana Pawła II spod Giewontu: "Brońcie krzyża od Tatr do Bałtyku, brońcie go w miejscach publicznych i waszych sercach". - Wtedy może nam się wydawało, że papież przestrzega na wyrost. Dziś, po 13 latach wiemy, że przestroga była niezwykle aktualna - dodał abp Nycz.

Homilia metropolity została przyjęta brawami przez licznie zgromadzonych mieszkańców Warszawy.

Procesję Eucharystyczną, która przeszła Krakowskim Przedmieściem na pl. Piłsudskiego, a następnie pod kościół św. Anny, poprzedziła msza św. odprawiona w bazylice Św. Krzyża.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: biskupi warszawscy, duchowieństwo, siostry zakonne, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych stolicy, rektorzy warszawskich uczelni, kawalerowi zakonu maltańskiego oraz tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy.

Na zakończenie uroczystości abp Nycz udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa miastu i całej Polsce, odśpiewano też dziękczynne "Ciebie Boga wysławimy" oraz pieśń: "Boże coś Polskę".

Dowiedz się więcej na temat: jedności | uroczystości | nycz | Kościół

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy