Reklama

Reklama

Grzegorz Schetyna: Konflikt na Ukrainie przyniósł nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy

W ostatnim czasie bezpieczeństwo europejskie zostało osłabione - powiedział w poniedziałek w Warszawie szef MSZ Grzegorz Schetyna na konferencji OBWE nt. prawa człowieka. Zaznaczył, że konflikt na Ukrainie przyniósł nowe wyzwania dla społeczności międzynarodowej.

W poniedziałek w Warszawie rozpoczęła się konferencja OBWE nt. prawa człowieka i demokracji. W programie konferencji znalazły się też takie m.in. tematy jak rola społeczeństwa obywatelskiego w obronie praw człowieka czy asymilacji legalnych migrantów zarobkowych. Uczestnicy będą także debatować o tym, jak państwa członkowskie OBWE wypełniają zobowiązania dot. praw człowieka i demokracji w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie czy sytuacji na Ukrainie.

Organizatorzy spodziewają się, że dwutygodniowa konferencja zgromadzi ok. 1,4 tys. przedstawicieli rządów i działaczy na rzecz praw człowieka z 57 państw członkowskich OBWE i krajów partnerskich, m.in. dyrektor ODIHR Michael Georg czy Wysoka Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych Astrid Thors.

Reklama

Szef polskiej dyplomacji zabrał głos podczas sesji otwierającej konferencje. Wcześniej spotkał się z przewodniczącym OBWE, szefem MSZ Serbii Ivicą Daciciem.

Schetyna przypomniał, że w tym roku mija 40 lat od konferencji OBWE w Helsinkach, która zakończyła się podpisaniem deklaracji mającej poprawić relacje między państwami bloku komunistycznego a krajami Zachodu. Jak mówił, zawierała ona dziesięć kluczowych zasad, na których miały się opierać relację między państwami.

Znalazły się wśród nich: poszanowanie prawa państw do suwerenności, integralności terytorialnej, nienaruszalności granic, powstrzymywanie się od gróźb używania siły, pokojowe rozwiązywanie sporów, nieangażowanie się w sprawy wewnętrzne państw, wypełnianie zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, a także poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności, w tym wolności myśli i wyznania.

Szef MSZ podkreślił, że są to wszystko warunki konieczne dla utrzymania pokoju i współpracy w Europie. Jak zaznaczył, polityka agresji i pogardy dla praw człowieka i podstawowych wartości jest przeciwieństwem ducha i litery deklaracji helsińskiej.

"Bieżąca sytuacja jeszcze raz potwierdziła, że bezpieczeństwo ma wymiar wielokierunkowy. W ostatnich miesiącach architektura bezpieczeństwa europejskiego została osłabiona. Kryzys na Ukrainie przyniósł nowe wyzwania dla wspólnoty międzynarodowej" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Podkreślił, że rozwiązanie tego konfliktu powinno opierać się na pokojowym współdziałaniu między państwami oraz pełnym poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.

Schetyna zaznaczył, że polska pokojowa transformacja pokazuje, jak ważne są efektywne instytucje demokratyczne, że wolność słowa i mediów i silne społeczeństwa obywatelskie są podstawową sprawą dla rozwoju społecznego i stabilności politycznej państwa.

Zaznaczył też, że "nie ma demokracji bez sprawiedliwych, przejrzystych i otwartych wyborów". Z tego powodu - mówił - Polska bardzo wysoko ceni rolę OBWE w zakresie obserwacji wyborów w różnych państwach.

"Cieszymy się z decyzji rządu Białorusi dotyczącej zaproszenia misji obserwacyjnej OBWE w trakcie październikowych wyborów prezydenckich" - powiedział Schetyna. 

Szef MSZ zaznaczył, że Polska bardzo wysoko ceni także rolę OBWE w zakresie walki o prawa człowieka, promocji demokracji, prawa i walki z dyskryminacją. "Mocno sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczenia efektywności i niezależności OBWE" - oświadczył.

Schetyna przywołał też słowa prezydenta USA Geralda R. Forda wypowiedziane podczas konferencji OBWE w Helsinkach hw 1975 roku: "Nie powinniśmy oceniać tej konferencji poprzez słowa, które dziś wypowiemy, ale poprzez to, co jutro zrobimy; nie poprzez obietnice, które tu dziś złożymy, ale poprzez obietnice, których dotrzymamy".

Szef MSZ zaznaczył, że od casu konferencji w Helsinkach wiele zostało już zrobione na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności, jednak bardzo wiele zostało jeszcze do zrobienia, wiele obietnic do dotrzymania. Wyraził nadzieję, że rozpoczynająca się właśnie w Warszawie konferencja OBWE nt. praw człowieka i demokracji przybliży osiągnięcie tego celu.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest kontynuatorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), której idea powstała w latach 60. ub. wieku. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy; działa w trzech wymiarach: bezpieczeństwa polityczno-wojskowego, ekonomiczno-środowiskowego i ludzkiego. Deklaracje i decyzje podejmowane w ramach OBWE zapadają w oparciu o zasadę konsensusu, mają charakter polityczny i nie są prawnie wiążące. Głównymi działaniami ODIHR są m.in. monitorowanie wyborów, szkolenia członków komisji wyborczych oraz obserwatorów krajowych i międzynarodowych, przegląd krajowych legislacji, pomoc w budowie instytucji demokratycznych, wzmacnianie niezależności mediów.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne