Jacek Socha

Jacek Socha jest od 2 maja 2004 roku ministrem skarbu państwa. Dzisiaj został ponownie powołany na to stanowisko.

Urodził się 9.09. 1954 r. w Paczkowie. Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 r. oraz studia w Instytucie Rynku Kapitałowego przy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 1991 r.

Reklama

W latach 1980 - 1982 pracował w Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Ekonomicznych SGPiS (obecnie SGH); 1982 - 1990 pracował w Zakładzie Teorii Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; 1991-1994 pełnił funkcję dyrektora Biura Inspekcji w Komisji Papierów Wartościowych, a następnie zastępcy przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych; 1994 - 2004 był przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Ponadto pełnił funkcję członka Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (1991-1993); przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, członka Rady Ekonomicznej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, zastępcy przewodniczącego Komitetu Rynków Rozwijających się IOSCO, 1998 - 2000 przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionalnego IOSCO, członka Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) oraz przewodniczącego Grupy Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej)

Obecnie jest członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rady do spraw Systemu Płatniczego Przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Komitetu Doradczego przy Komitecie Rynków Rozwijających się, Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), Komitetu Dobrych Praktyk (Corporate Governance) oraz honorowy maklerem papierów wartościowych.

Autor wielu artykułów na temat rynków kapitałowych oraz takich książek, jak: "Zrozumieć giełdę" -1992 r., "Rynek, giełda, inwestycje" -1998 r., "Rynek papierów wartościowych w Polsce" - 2003 r.

Stan cywilny: żonaty, dwie córki.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje