MSZ przypomina: Jedziesz na wakacje - zadbaj o ważne dokumenty i ubezpieczenie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że przed wyjazdem na wakacje należy odpowiednio się zabezpieczyć. - Warto zapoznać się z panującymi w danym kraju zwyczajami, zadbać o ważność niezbędnych dokumentów i ubezpieczenie zdrowotne; w przypadkach losowych pomocy udzielają konsulaty - informuje Rafał Sobczak z MSZ.

W przygotowaniach do wyjazdu za granicę może pomóc poradnik "Polak za granicą" opracowany i akutalizowany przez MSZ (www.poradnik.poland.gov.pl).

Reklama

Zainteresowani znajdą tam opisy krajów świata, informacje nt. obowiązujących przepisów wjazdowych, wiz, opłat, prawa lokalnego, miejscowych zwyczajów, opieki zdrowotnej, koniecznych szczepień. Na stronach poradnika podane są też adresy polskich placówek dyplomatycznych, gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy konsula.

Jeśli wyjeżdżając za granicę nie korzystamy z usług biura podróży, warto zgłosić podróż na platformie e-konsulat - podkreślił w rozmowie Rafał Sobczak, zastępca dyrektora biura rzecznika prasowego MSZ. W formularzu trzeba podać m.in. nr telefonu, adres e-mail oraz informację o etapach planowanej podróży. Umożliwi to danej placówce kontakt np. w sytuacji zarządzonej ewakuacji podczas klęski żywiołowej.

- Sytuacja w danym kraju czy regionie w kwestii bezpieczeństwa może się szybko zmienić. Sugerujemy, by na bieżąco zapoznawać się z ostrzeżeniami MSZ dla podróżnych. Oczywiście przestrzegamy przed wyjazdami do krajów, w których są niepokoje społeczne, zawirowania polityczne, do krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Najważniejsza jest rozwaga - powiedział Sobczak.

Ostrzeżenia dla podróżnych można odbierać m.in. za pomocą aplikacji iPolak (wersja mobilna poradnika "Polak za granicą"). Narzędzie działa również w wersji offline, ale do pobrania najnowszych aktualizacji i ostrzeżeń dla podróżnych trzeba skorzystać z internetu. "Aplikacja ma także przycisk SOS, który w przypadkach losowych umożliwia w miarę szybki kontakt z placówką dyplomatyczną czy konsularną" - zaznaczył Sobczak.

Ostrzeżenia publikowane są także na stronie internetowej MSZ oraz na koncie Twittera "Polak za granicą".

Na pomoc polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych można liczyć także m.in. w takich przypadkach jak utrata dokumentów, napad czy areszt. - Jeśli w danym kraju nie ma polskiego przedstawicielstwa, Polak ma prawo do opieki konsularnej przedstawicielstwa innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej na danym obszarze" - podkreślił Sobczak. Opieka konsularna nie obejmuje opieki lekarskiej. - W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, kosztami leczenia obciążany jest bezpośrednio obywatel - zaznaczył.

W razie utraty paszportu konsul może wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju. W szczególnych sytuacjach może także udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie. Jeśli turysta zostanie aresztowany, ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem.

- Zadaniem konsula jest, żeby polski obywatel nie był traktowany gorzej niż obywatel państwa, w którym przebywa. Na wniosek turysty konsul może powiadomić jego rodzinę o aresztowaniu, przekazać obywatelowi informacje o powodach zatrzymania, grożącej mu karze oraz dostarczyć mu listę adwokatów - powiedział Sobczak.

Odnośniki do poradnika "Polak za granicą", aplikacji iPolak oraz inne przydatne informacje dotyczące przygotowań do wyjazdu można znaleźć na stronie internetowej MSZ w zakładce Informacje konsularne: "Bezpieczne wakacje".

Polska ma 35 konsulatów generalnych, dwie agencje konsularne oraz 89 wydziałów konsularnych i referatów konsularnych - poinformował Sobczak.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje