Najlepsze uczelnie w kraju. Ranking za rok 2018

Za niespełna dwa miesiące rozpoczną się egzaminy maturalne 2019. Im wyższy wynik osiągnie abiturient, tym większe szanse, że dostanie się na wymarzone studia. Jaką uczelnie wybrać? W podjęciu tej decyzji pomocny może okazać się ranking najlepszych uczelni wyższych Perspektywy 2018.

"Ranking Perspektyw to nie tylko narzędzie, które - mądrze wykorzystane - może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego - panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych punktów widzenia" - przekonują autorzy raportu.

Reklama

Ranking prezentuje krajowe uczelnie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora i kształci się w nich co najmniej 200 studentów. W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.

UW oraz UJ na pierwszym miejscu


Za najlepsza uczelnię w Polsce uznany został (podobnie jak w roku poprzednim) Uniwersytet Warszawski. Uczelnia jednak dzieli miejsce pierwsze z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Ze względu na remis, nie przyznano miejsca drugiego. Zaś na trzecim znalazła się Politechnika Warszawska. Czwarte miejsce przypadło Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Piąta wyróżniona uczelnia to Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Szósta jest Politechnika Wrocławska, siódmy Gdański Uniwersytet Medyczny, ósmy Uniwersytet Wrocławski, a dziewiąte miejsce przypadło ex aequo Politechnice Gdańskiej i Politechnice Śląskiej.

Pełną listę najlepszych uczelni znajdziesz tutaj

Uczelnie oceniono według następujących kryteriów:

- prestiż (badano na podstawie liczby wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej oraz uznania międzynarodowego czyli pozycji uczelni w światowych rankingach),

- absolwenci na rynku pracy (na podstawie preferencji pracodawców i ekonomicznych losów absolwentów),

- innowacyjność (zastosowano cztery kryteria - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych, pozyskane środki UE, sprzedane licencje i liczba firm spin-off, spin-out)

- potencjał naukowy (kryteria: uprawnienia habilitacyjne i doktorskie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, ocena parametryczna)

- efektywność naukowa (kryteria: efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, h-index)

- warunki kształcenia (kryteria: dostępność kadr wysokokwalifikowanych, akredytacje)

- umiędzynarodowienie (kryteria: programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka, wielokulturowość środowiska studenckiego).

(JK)

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje