Odpowiedzi z części humanistycznej

Publikujemy pytania oraz nieoficjalne, zaproponowane przez naszych polonistów odpowiedzi do części humanistycznej.

Na zielono zostały zaznaczone odpowiedzi proponowane przez naszych polonistów.

Reklama

Egzamin z przedmiotów humanistycznych rozpoczął się od wywiadu Anny Ibisz z podróżnikiem Markiem Kamińskim. Na podstawie wywiadu uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania, które sprawdzały umiejętność pracy z tekstem.

Zadanie 1. (0-1)

Jaką rolę w życiu Marka Kamińskiego odegrały książki, które czytał w dzieciństwie?

a) Obudziły w nim ciekawość świata

b) Nauczyły go planowania własnych działań

c) zachęciły go do prowadzenia badań naukowych

d) rozwinęły w nim zainteresowanie historią i geografią

Zadanie 2. (0-1)

Co studiował Marek Kamiński?

a) geografię

b) malarstwo

c) filozofię

d) dziennikarstwo

Zadanie 3. (0-1)

Zadniem Marka Kamińskiego wyprawy

a) zachęcają do lektury powieści podróżniczych

b) pozwalają realizować marzenia i odkrywac prawdę o człowieku

c) umacniają więzi między podróznikami i ich rodzinami

d) sprzyjaja odkrywaniu piękna ojczystej przyrody

Zadanie 4. (0-1)

Wyrażenie "białe plamy" e kontekście wypowiedzi Marka Kamińskiego oznacza

a) miejsca wiecznego śniegu

b) nowe, niezbadane jeszcze miejsca

c) nezkresną, niezmierzoną przestrzeń

d) nieznane fakty z przeszłości

Zadanie 5. (0-1)

Ogólną myśl o charakterze filozoficznym Marek Kamiński zawarł w zdaniu:

a) Moi rodzice nie cieszą się z mojej pasju, ale ja to rozumiem.

b) I nie chodzi mi o przemieszczanie się z punktu A do B, traktuję moje wyprawy jako projekty

c) Każdy człowiek może bardzo wiele dokonać, jeśli tylko chce

d) Zafascynował mnie świat podróży i życie, w którym dzieją się nowe rzeczyu, patrzy się w przyszłość, odkrywa białe plamy na mapie

Kolejna część testu bazowała na reprodukcji obrazu Jana Vermeera "Geograf".

Zadanie 6. (0-1)

W centrum obrazu artysta umieścił

a) mapę wiszącą na ścianie

b) mężczyznę z cyrklem

c) szafę z globusem

d) okno przysłonięte kotarą

Zadanie 7. (0-1)

Światło padające przez okno

a) oświetla głównie sylwetkę mężczyzny i rozłożoną mapę

b) szczególnie eksponuje szafę i stojący na niej globus

c) jednakowo oświetla wszystkie przedmioty

d) wydobywa z mroku tylko postać mężczyzny

Zadanie 8. (0-1)

Wyraz twarzy i postawa postaci przedstawionej na obrazie świadczą

a) o przerażeniu

b) o radości

c) o zadumie

d) o wzburzeniu

Zadanie 9. (0-1)

Obraz jest przykładem malarstwa

a) mitologicznego

b) pejzażowego

c) historycznego

d) rodzajowego

W kolejnej części egzaminu uczniowie pracowali z wierszem "Prośba o wyspy szczęśliwe", K.I. Gałczyńskiego.

Tekst II

Prośba o wyspy szczęśliwe

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj, ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań, we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu. Pokaż mi wody ogromne i wody ciche, rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych, dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul, myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe, [w:] Serwus, madonna. Wiersze i poematy, Warszawa 1984.

Zadanie 10. (0-1)

W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny?

A. Wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj.

B. Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul.

C. We śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

D. Myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Zadanie 11. (0-1)

Osoba mówiąca w wierszu

A. planuje realną podróż.

B. tęskni za biblijnym rajem.

C. marzy o szczęściu w miłości.

D. rozmyśla o samotnym życiu.

Zadanie 12. (0-1)

Nastrój, w jakim jest podmiot liryczny, najtrafniej wyrażają określenia:

Zadanie 12. (0-1)

Nastrój, w jakim jest podmiot liryczny, najtrafniej wyrażają określenia:

A. ukojenie i nadzieja.

B. obojętność i niechęć do działania.

C. zwątpienie i rozpacz.

D. radość i pewność siebie.

Zadanie 13. (0-1)

Jakie środki poetyckie występują w wersie: rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych?

A. Przenośnia i epitet.

B. Porównanie i antyteza.

C. Porównanie i apostrofa.

D. Przenośnia i kontrast.

Zadanie 14. (0-1)

O tym, że wiersz ma charakter prośby, świadczy wielokrotne użycie

A. bezokoliczników.

B. imiesłowów.

C. trybu przypuszczającego czasowników.

D. trybu rozkazującego czasowników.

Zadanie 15. (0-1) Z wiersza wynika, że

A. bliskość ukochanej osoby może być źródłem szczęścia.

B. tylko bezludna wyspa jest miejscem szczęśliwości.

C. prawdziwe szczęście nigdy nie jest osiągalne.

D. ważne jest samo marzenie o szczęściu, a nie jego osiągnięcie

Tekst III

Jednym z motywów, ciągnących się przez wiele lat rozrachunków za powstanie listopadowe, był także swoisty bilans zysków i strat, jakie ponieśli uczestnicy tych wydarzeń. Inaczej mówiąc, pytanie o to, kto zyskał, a kto stracił na powstaniu. [?] A ceną najwyższą okazywała się emigracja. Absolutnie nieprzewidywalna zarówno w zakresie życiowych konsekwencji, własnej odporności psychicznej na rozłąkę z krajem, jak też braku wyobraźni nieogarniającej możliwości długiego trwania wychodźstwa, właściwie niemal bezkresnego. Czyż można wyobrazić sobie rzeczywistość niewyobrażalną, zupełnie nową, nie wspartą żadnym doświadczeniem? Jak się okazało, sięganie do doświadczeń Legionów Dąbrowskiego było analogią naciąganą i wręcz zwodniczą. Emigracja polistopadowa nie stała się formacją wojskową, a Europa ówczesna, ustabilizowana przez kongres wiedeński, nie miała potrzeb ani szans na wyłonienie "człowieka wieku" miary Napoleona. [?]

Niezależnie od tego, czy opuszczający Polskę zdawali sobie sprawę, że są twórcami zjawiska bezprecedensowego, byli nimi. Własnym losem, swoimi biografiami, uczuciami i umysłami stwarzali nowy kształt polskiej historii - emigrację, którą nazwano wielką. Prawdę mówiąc, kłopotliwa to nazwa, podatna na wykładnię gloryfikująco-patetyczną1, podsuwaną przez ten kwalifikujący przymiotnik "wielka". Bo taki właśnie, wartościujący ma ona sens. Nie do liczebności należy go odnosić, choć sześć-siedem tysięcy ludzi, w tym elity polityczne i intelektualne, to niemało. Wielkość wynikała raczej z owego wzoru wzorów emigracji politycznych, jaki stworzyli. W ich odpowiedzialności za kraj, za wierność hasłom, dla których podjęli walkę z Rosją, za hojne obdarowywanie własnym życiem uwielbianej wówczas - wszak połowę wieku rozłamała Wiosna Ludów - skrzydlatej bogini wolności. Wielkość tkwiła także w szczegółach, w umiejętności organizowania instytucji życia społecznego, w trosce o szkolnictwo i kulturę, czego widoczne ślady pozostały do dziś na przykład w postaci Biblioteki Polskiej. Jeśli porywali się na zadania częstokroć przekraczające finansowe możliwości tego środowiska, kierowała nimi szlachetna ambicja, aby pozostawić po sobie trwałe wartości i aby kiedyś oddać Polsce kapitał duchowy tutaj zgromadzony. Mimo że to oni właśnie stali się twórcami znaczącego dla dalszych dziesięcioleci XIX wieku podziału na kraj i emigrację, przechowywali ideę wspólnej Polski oraz nadrzędne pojęcie ojczyzny, której uchybić nie wolno. Alina Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.

1 Gloryfikacja - wysławianie, wychwalanie, uwielbianie; patos - podniosłość, wzniosłość.

Zadanie 16.

Powstanie listopadowe wybuchło w roku

A. 1815

B. 1830

C. 1848

D. 1863

Zadanie 17. (0-1)

Emigrację polistopadową nazwano "wielką", ponieważ jej przedstawiciele

A. stali się twórcami podziału społeczeństwa polskiego na "kraj" i "emigrację".

B. odegrali ogromną rolę polityczną i kulturalną w dziejach Polski.

C. porywali się na zadania przekraczające możliwości finansowe ich środowiska.

D. nawiązywali do tradycji napoleońskiej i doświadczeń Legionów Dąbrowskiego.

Zadanie 18. (0-1)

Z tekstu III wynika, że emigranci marzyli

A. o zerwaniu wszelkich więzi z krajem.

B. o poprawie warunków materialnych.

C. o integracji ze społeczeństwem Zachodu.

D. o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Zadanie 19. (0-1)

Związek przyczynowo-skutkowy został poprawnie przedstawiony w szeregu:

A. represje wobec ludności polskiej . utrata przez Polskę niepodległości . Wielka Emigracja

B. kongres wiedeński . klęska powstania listopadowego . utrata przez Polskę niepodległości

C. klęska powstania listopadowego . Wielka Emigracja . rozwój kultury polskiej na obczyźnie

D. Wiosna Ludów . Wielka Emigracja . zesłania Polaków na Syberię

Zadanie 20. (0-1)

Tekst III jest przykładem

A. literatury popularnonaukowej.

B. literatury pięknej.

C. recenzji.

D. pamiętnika.

Tekst IV

"Mam na imię Karolina. Mam 17 lat. Mieszkam na wsi w woj. lubelskim. Od kiedy uczę się angielskiego, wyjazd do Anglii to jedno z moich najskrytszych marzeń. Chciałabym przejść się nad Tamizą. Jako siostra zapalonych kibiców sportowych byłabym zaszczycona rozmową z Jerzym Dudkiem, który gra w drużynie Liverpoolu1". Starannie przykleiła znaczek i wysłała list do Fundacji Dziecięca Fantazja2. Marcin swój list wystukał na komputerze: "Kraj, który odwiedziłbym z wielką przyjemnością, to Anglia. Nie wiem, czy mogę prosić o spełnienie moich kolejnych marzeń. Jeśli tak, to są nimi obejrzenie na żywo meczu z udziałem Jerzego Dudka, wizyta w fabryce samochodów i przejażdżka takimi autami, jak: ferrari, lamborghini, jaguar, lotus". Marzenia zostały wysłane, pozostało tylko czekać. Obydwoje nie wiedzieli, że odbędą podróż życia. Zaczęła się 16 marca w Lublinie, skąd odjechali busem do hotelu Gordon, tuż przy lotnisku Okęcie. Noc spędzona w tym miejscu oswoiła ich z wyciem silników startujących samolotów. Na drugi dzień o 7.50 wsiedli do samolotu. Na lotnisku w Londynie był tłum ludzi, harmider, kolejki do odprawy. Ale to ich nie zraziło. Przygotowywali się przecież solidnie do tego wyjazdu. Marcin, choć prymusem nie jest i czasem kijem go do nauki nie zagonisz, wkuwał jak wściekły angielskie słówka. Nie zrobi z siebie głupka przed Angolami. Także Karolina, kiedy dowiedziała się o podróży, nie odchodziła od książki - nic tylko angielski i angielski. Kiedy zaczyna się przygoda twojego życia, musisz się dobrze przygotować, nie możesz wskoczyć do niej tak po prostu jak do kałuży.

Miasto powitało ich piękną pogodą. Lunch zjedli w hotelu. Potem ruszyli pod Big Bena3, Buckingham Palace4 i do Westminster Abbey5. Później przyszedł czas na Londyńskie Oko6. Widać z niego całe miasto. Ten dzień zaliczyli do udanych. Następnego dnia wstali bladym świtem. Zaplanowali przecież spacer nad Tamizą. Gdy wrócili do hotelu, Marcinowi aż dech zaparło w piersi. Przed samym wejściem stało piękne fioletowe ferrari. Usiadł za kierownicą, później w fotelu pasażera. Jeździli po Londynie dobrą godzinę. Karolina natomiast poszła do muzeum figur woskowych Madame Tussauds7. Patrzyła w oczy Marylin Monroe, śmiała się z Charliego Chaplina. Noc minęła szybko. W czwartek przed południem pod ich hotel w Liverpoolu przyjechały policjantki. Zaprosiły Karolinę i Marcina na wizytę w stajniach i spotkanie ze specjalnymi jednostkami pracującymi z psami. Potem policyjnym radiowozem pojechali na spotkanie z piłkarzami Liverpoolu. Dudek zrobił coś, czego nie było w programie wycieczki: zaprosił ich na kolację. Gadali o wszystkim: Jurek o swoim synku i żonie, Karolina i Marcin o tym, że spełniły się ich marzenia?

Na podstawie: Dorota Kowalska, Marzenia się spełniają, "Newsweek Polska", 15/2004.

1 Tekst pochodzi z roku 2004 - Jerzy Dudek był wówczas piłkarzem Liverpoolu.

2 Fundacja Dziecięca Fantazja powstała w 2003 r.; jej celem jest spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci.

3 Big Ben - popularna nazwa dzwonu i Wieży Zegarowej gmachu angielskiego parlamentu.

4 Buckingham Palace - rezydencja rodziny królewskiej.

5 Westminster Abbey - Opactwo Westminsterskie; jedna z najsłynniejszych świątyń w Londynie.

6 Londyńskie Oko - wielki "diabelski młyn" stojący nad brzegiem Tamizy.

7 Madame Tussauds - słynny londyński gabinet figur woskowych założony przez Francuzkę Marie Tussaud.

Zadanie 21. (0-1)

O czym marzyli Karolina i Marcin?

O wyjeździe do Anglii

Zadanie 22. (0-1)

W jakim celu została powołana Fundacja Dziecięca Fantazja?

Jej celem jest spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci

Zadanie 23. (0-1)

Napisz, co robili Marcin i Karolina, aby dobrze przygotować się do "podróży życia".

Karolina i Marcin intensywnie uczyli się język angielskiego

Zadanie 24. (0-1)

Jaki rodzaj narracji przeważa w tekście IV?

Przeważa narracja trzecioosobowa

Zadanie 25. (0-1)

Wypisz z tekstu IV pierwsze zdanie tego akapitu, w którym jest najwięcej elementów sprawozdania.

Miasto powitało ich piękną pogodą

Zadanie 26. (0-1)

Przekształć podane wypowiedzenia tak, by uniknąć występujących w nich potocznych sformułowań.

Marcin [...] wkuwał jak wściekły angielskie słówka. Nie zrobi z siebie głupka przed Angolami.

Marcin sumiennie powtarzał angielskie słówka. Nie chciał ośmieszyć się przed Anglikami.

Zadanie 27. (0-3)

Na podstawie tekstu IV odtwórz program wycieczki Karoliny i Marcina.

Dzień 1 Wyjazd z Lublina do Warszawy

2 Nocleg w hotelu Gordon

Dzień 2

1. Wylot z Warszawy z lotniska Okęcie

2. Zakwaterowanie w hotelu, obiad

3. Oglądanie Big Bena

4. Zwiedzanie Buckingham Palace i Westminister Abbey

5. Podziwianie panoramy...

Dzień 3.

1. Marcin: jazda ferrari po Londynie

2. Karolina: wizyta w muzeum Madame Tussaud

Dzień 4.

1 Wizyta w stajniach policyjnych

2. Spotkanie ze specjalnymi jednostakmi pracującymi z psami

3. Spotkanie...

4. Kolacja z Jerzym Dudkiem (nadprogramowa)

Zadanie 28. (0-6)

W imieniu samorządu szkolnego napisz podanie do dyrektora gimnazjum z prośbą o zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja.

Przykładowy wzór podania znajdziesz w załącznikach na samym dole tekstu. W tym zadaniu chodziło przede wszystkim o prawidłowe rozmieszczenie informacji w piśmie

Zadanie 29. (0-15)

Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka... - podróż niejedno ma imię. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do jednego przykładu z arkusza i co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.

Wasze komentarze
No hate

Dodawanie komentarzy pod tym artykułem zostało wyłączone

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom, niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz w innych serwisach, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Dowiedz się więcej na temat: niepodległości | prośba | wizyta | pytania | wyspy | marzenia | kraj | emigracja

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje