Poseł Samborski do prezydenta Kwaśniewskiego

List otwarty do Jego Ekscelencji Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

W sprawie ustawy o zawodach prawniczych zostały już chyba przedstawione wszystkie argumenty zarówno jej zwolenników jak i przeciwników.
Będąc członkiem specjalnej sejmowej podkomisji przygotowującej projekt ustawy pozwalam sobie zaapelować do Pana Prezydenta o podpisanie ustawy. Jest to bowiem w moim przekonaniu dokument o wydźwięku nie tylko praktycznym i prawnym, ale wręcz symbolicznym. Od Pańskiego podpisu zależy czy Polska przejdzie na stronę wolnych narodów świata czy pozostanie w mrocznej korporacyjno-cechowej przeszłości. Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, dostępu do korzystania z pomocy prawnej przez miliony Polaków to pierwszy krok na tej drodze do wolności.
W długiej kolejce do wyzwolenia z niewolnictwa XXI wieku jakim jest korporacjonizm czekają adepci wielu innych zawodów.
Panie Prezydencie stoi Pan przed historyczną szansą otwarcia drogi do wolności.
Apeluję do Pana o podjęcie tego wyzwania.

Reklama

Pozostaję z poważaniem
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Leszek Samborski

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje