Wystawa w 750. rocznicę obecności franciszkanów

Na otwartej w poniedziałek wystawie "Pokój i dobro - 750 lat obecności ojców franciszkanów w Kaliszu" pokazano obrazy sakralne, portrety benefaktorów i niektórych gwardianów, kielichy mszalne i monstrancje, szaty liturgiczne i setki innych eksponatów.

Sprowadzeni w 1257 r. do Kalisza przez księcia Bolesława Pobożnego i jego żonę Jolantę ojcowie franciszkanie mieli ogromny wpływ na wszechstronny rozwój tego miasta, do którego przybyli w roku nadania dokumentu lokacyjnego.

Reklama

- Od samego początku, franciszkanie nieśli nie tylko posługę duchowną. Angażowali się w budowę miasta, prowadzili szkoły, apteki, upowszechniali kulturę - przypomniał w rozmowie dyrektor miejscowego Muzeum Okręgowego, Jerzy Splitt. Podkreślił, że od 750 lat wokół klasztoru skupiali się ludzi ze środowisk twórczych.

Franciszkanie stworzyli w Kaliszu znaczący ośrodek kulturotwórczy. Już w XIII wieku utworzyli w swoim klasztorze szkołę zakonną. Od II poł. XVII wieku prowadzili jedną z trzech, obok Lwowa i Wilna, szkołę o statusie tzw. gimnazjum III klasy. W XVIII wieku powstawały tu cenne prace naukowe i religijne. Franciszkanie znani byli także ze znajomości wiedzy medycznej; prowadzili w mieście apteki.

Na ekspozycji zgromadzono siedemnastowieczne kielichy mszalne i monstrancje, ampułki i puszki, szaty liturgiczne (ornaty, kapy, stuły, nakrycia na kielichy), chorągwie, feretrony, baldachimy i dokumenty, starodruki i księgi bractw religijnych istniejących przy franciszkańskim kościele.

Wystawę zorganizowano w Roku Wielkich Jubileuszy Kalisza: 750. rocznicy lokacji tego miasta, 750-lecia obecności franciszkanów, 400-lecia konsekracji kościoła pobernardyńskiego (jezuickiego), 15. rocznicy utworzenia diecezji kaliskiej i 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do tego miasta.

Ekspozycję można oglądać do końca sierpnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy