Apel o pomoc dla Ukrainy

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wystosowaniu pomocy finansowej i materialnej dla dotkniętego powodzią Obwodu i jego mieszkańców.

Marszałek Województwa zwrócił się także z apelem o pomoc do wszystkich samorządów lokalnych i firm w regionie.

Reklama

Pomoc finansową kierować można na konto Obwodu Iwano-Frankiwskiego:

Upravlinnya resursnogo zabezpechennya O.D.A Account 2600900019529 COD 33426782 MFO 336688 Bank beneficiary: UKREXIMBANK Ivano-Frankivsk branch No 36083522 MFO 336688 EXBSUAUXIVF

Wkrótce utworzone będzie również subkonto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, na którym zbierane będą datki finansowe dla ofiar powodzi. Jego numer podany będzie na stronie internetowej Urzędu: www.opolskie.pl. O szczegółach dotyczących sytuacji na Ukrainie oraz planowanej zbiórki finansowej informuje p. Alina Dorosz-Sobka, pracownik Referatu Współpracy z Zagranicą, tel.: 77-4429345, e-mail: a.dorosz@umwo.opole.pl.

Wskazana jest również pomoc materialna. Dary będą mogły być przekazywane z chwilą uzyskania przez Komitet Organizacyjny ds. Przeprowadzenia Zbiórki Publicznej na Rzecz Pomocy Powodzianom z Obwodu Iwano-Frankiwskiego na Ukrainie, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zgody właściwego ministra na przeprowadzenie zbiórki, o czym powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Z wykonanego przez nas rozeznania wynika, iż mieszkańcom Obwodu Iwano-Frankiwskiego potrzebne są przede wszystkim: chemia gospodarcza, tekstylia, obuwie, artykuły szkolne, materace, koce. Z chwilą uzyskania zgody ministra na zbiórkę Komitet zwróci się do władz gminnych z prośbą o przekazywanie darów zebranych od mieszkańców gminy do powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Do władz powiatowych zwrócimy się z prośbą o organizację transportu zebranych darów do Wojewódzkich Magazynów Obrony Cywilnej w Kluczborku, Prudniku i w Luboszycach. Prosimy, aby dary były nowe, nieużywane. Prosimy, by nie przekazywać leków i żywności.

O szczegółach dotyczących organizacji transportu zebranych darów z ww. magazynów do Obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz o informować będziemy w dalszym terminie. Z naszej strony za kontakt odpowiedzialny jest pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Barbara Trojnar, tel.: 77 4 41 52 55, e-mail: b.trojnar@rops-opole.pl. Obwodowa Administracja Państwowa w Iwano - Frankiwsku zwróciła się także do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które są w stanie pomóc regionowi w usuwaniu skutków powodzi. Podano także wykaz materiałów budowlanych ? sprzętu, który jest niezbędny do usuwania skutków powodzi w Obwodzie Iwano - Frankiwskim - zamieszczony jest ona na stronie www.opolskie.pl W sprawie użyczenia bądź przekazania tego sprzętu można się kontaktować z p. Marcinem Puszczem, zastępcą dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr urzędu marszałkowskiego, tel. 77 54 16 400, e-mail: m.puszcz@umwo.opole.pl.

Zespół prasowy UMWO

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje