Sejmik wspiera gospodarkę

Marcowa sesja sejmiku województwa rozpoczęła się od personaliów. Andrzej Zielonka z PiS został w głosowaniu tajnym wybranym wiceprzewodniczącym sejmiku. Za jego kandydaturą głosowało 24 radnych, jeden głos był przeciwny.

W głosowaniu nie wzięli udziału trzej radni PiS: Dariusz Byczkowski, Jerzy Czerwiński, Grzegorz Sawicki.

Reklama

Radni Prawa i Sprawiedliwości wybrani także zostali na stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. I tak: szefem Komisji Rozwoju Regionalnego został Bernard Ptaszyński, wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Zdrowia - Leszek Darowski, a wiceszefem Komisji Rodziny - Jolanta Malinowska.

Dwa stanowiska przypadły radnym klubu Lewicy i Demokratów. Apolonia Klepacz została wybrana przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, a Andrzej Mazur wiceszefem Komisji Współpracy z Zagranicą.

- Oddanie Komisji Rewizyjnej opozycji, to sygnał naszej otwartości i gotowość do poddania działań Zarządu Województwa ocenie opozycji - skomentował przewodniczący sejmiku, Bogusław Wierdak.

Marszałek województwa, Józef Sebesta, poinformował, że są nowe fakty w sprawie lotniska w Kamieniu Śląskim. 26 marca podpisany został list intencyjny pomiędzy samorządem województwa a Polskimi Portami Lotniczymi, które mają swoje udziały we wszystkich polskich portach lotniczych. Spółka PPL deklaruje chęć założenia spółki z samorządem (po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu) w celu organizacji portu lotniczego oraz prowadzenie wspólnych negocjacji związanych z zakupem lotniska od prywatnego właściciela. Marszałek wyraził nadzieję, że negocjacje cenowe uda się w miarę szybko przeprowadzić, chyba że cena sprzedaży lotniska będzie wygórowana i nierealna.

Radni podjęli uchwałę o przekazaniu z budżetu województwa kwoty 700 tysięcy złotych na budowę drogi pomiędzy Olszową a Sieroniowicami, która biegnie przez Strefę Aktywności Gospodarczej gminy Ujazd. Z kolei milion złotych przekazany powiatowi nyskiemu pozwoli przebudować drogę nr 1668 Goświnowice - Głębinów.

W Goświnowicach powstaje zakład produkcji etanolu. Droga musi mieć dostosowane parametry techniczne do większego natężenia ruchu (więcej pojazdów ciężarowych). Na pytanie radnego Jerzego Czerwińskiego czym podyktowane jest "zasilanie finansowe" niektórych samorządów, czy jest to planowane działanie, czy przypadek, marszałek Sebesta odpowiedział, że nie ma tu żadnych przypadków. - Wspieramy duże inwestycje, powyżej 50 mln euro. Takie jak m. in. Ujazd i Goświnowice, gdzie lokują się duże centra logistyczne i zakłady nowych technologii. Niezależnie od dodatkowych miejsc pracy, inwestycje te zwrócą się nam w postaci wyższych wpływów z podatku CIT - argumentował.

Radni przeznaczyli kwotę 150 tysięcy złotych gminie Zdzieszowice na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna i Rozwadza. Droga nr 423 jest wąska i kręta, a odbywa się nią duży ruch samochodów ciężarowych.

Na tym odcinku często dochodziło do wypadków z udziałem pieszych. Ścieżka odsunie ruch rowerowy i pieszy od pasa drogi. Koszt inwestycji oszacowany został na 300 tysięcy złotych. Brakująca kwota 150 tysięcy pochodzić będzie z budżetu gminy Zdzieszowice.

Radni udzielili zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Moszna Zamek" z siedzibą w Mosznej.

Marszałek Józef Sebesta przekonywał, że jest to ostatnia chwila, by ratować perełkę, jaką jest zamek w Mosznej. Obiekt wymaga gruntownego i kosztownego remontu. Nie da się go przeprowadzić z nadwyżek wypracowywanych przez działające w zamku Centrum Terapii Nerwic, bo są one symboliczne. Do 2012 roku szpital będzie musiał spełnić standardy określone przez resort zdrowia, a na tak gruntowną przebudowę nie zgodzi się konserwator zabytków.

Zamysł jest więc taki, by w sąsiedztwie zamku wybudować pawilon leczniczy, który pozwoli na prowadzenie dotychczasowej działalności leczniczej, a osiemdziesięcioosobowej załodze na zachowanie pracy (szpital jest największym pracodawcą w gminie). Z chwilą przeprowadzenia pacjentów będzie można rozpocząć gruntowną przebudowę zamku.

Docelowo mogłoby w nim powstać centrum hotelowo-kongresowe z zapleczem rehabilitacyjnym. Nowo powstała spółka będzie mogła ubiegać się o fundusze unijne przewidziane na rozwój turystyki.

Zespół prasowy UMWO

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje