Święto Pamięci w Łambinowicach

Jak co roku, w Łambinowicach odbywa się międzynarodowy obóz młodzieżowy, którego uczestnicy porządkują groby na cmentarzu jenieckim na terenach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach.

W tym roku - oprócz młodych Polaków i Niemców - uczestniczy w nim także młodzież z Ukrainy. Organizatorami tego obozu, który odbywa się już po raz dwunasty, są Landowy Niemiecki Związek Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii Palatynatu oraz Opolskie Kuratorium Oświaty.

Reklama

Uroczystym punktem w programie obozu jest zawsze Święto Pamięci, podczas którego młodzi ludzie spotykają się z przedstawicielami władz regionu i dyplomatami państw uczestniczących w obozie, składają kwiaty od pomnikiem w Łambinowicach, przygotowują montaż słowno-muzyczny. W tegorocznym Święcie Pamięci wzięli udział marszałek Józef Sebesta i wicemarszałek Teresa Karol.

Marszałek zwracając się do młodzieży powiedział, że inicjatywa taka jak ten obóz jest bardzo cenna, bo uczy szacunku dla przeszłości - często bardzo trudnej i bolesnej. - Spotkania, takie jak to, przyczyniają się do zrozumienia historii, do krzewienia tolerancji i porozumienia - mówił marszałek. - Poprzez swoją pracę młodzież daje przykład aktywnego działania na rzecz pojednania, wbrew trudnej przeszłości.

Zespół prasowy UMWO

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje