Wszystko Ojczyźnie

Przy wejściu do koszar 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu stanął pomnik jej patrona - pułkownika Piotra Wysockiego, jednego z inicjatorów zrywu narodowowyzwoleńczego z 1830 roku.

Odsłonięcie pomnika odbyło się dokładnie 29 listopada w 180 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

Reklama

Monument ma ponad dwa metry wysokości. Składa się z popiersia i cokołu, które zostały zaprojektowane i wykonane z kamieni strzegomskich. Inicjatorom powstania pomnika - opolskiemu oddziałowi Związku Oficerów Rezerwy im. Józefa Piłsudskiego - udało się nieodpłatnie pozyskać bloki kamienne na cokół, popiersie i otoczenie pomnika. To znacznie obniżyło jego koszty.

Pułkownik Piotr Wysocki przewodził młodym podchorążym rozpoczynając walki na ulicach Warszawy. Jego odwaga i męstwo wzbudzały podziw i uznanie współtowarzyszy walki. Często powtarzał: "Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie" - i te słowa są wyryte na jego grobie, a także na opolskim pomniku. Sam skazany został przez zaborców najpierw na karę śmierci, zamienioną w kolejnym procesie na syberyjską katorgę.

Odsłonięcia pomnika dokonali dowódcy, kombatanci, przedstawiciele władz regionu. Odczytując w imieniu marszałka województwa Józefa Sebesty list do zebranych, Janusz Wójcik, doradca marszałka, apelował do żołnierzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, by pamiętali o swym patronie, który powinien być dla nich wzorem męstwa i ofiarności wobec swojej Ojczyzny.

Samorząd województwa opolskiego włączył się finansowo w budowę pomnika, przeznaczając na ten cel 15 tys. złotych.

Zespół prasowy UMWO

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy