Boże Ciało w Jaśle

Dziesięć dni po uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Kościele katolickim przypada święto Bożego Ciała. Bezpośrednio przyczyniły się do tego objawienia św. Julianny z Cornillon (1193-1258). Podczas tych objawień Chrystus pragnął, by zostało ustanowione osobne święto ku czci Eucharystii. Chciał, żeby był to czwartek po niedzieli Trójcy Świętej.

Pierwsza procesja eucharystyczna odbyła się w 1246 roku. W ogóle po raz pierwszy święto to wprowadzone zostało dla diecezji Liege przez biskupa Roberta, a później zatwierdzone przez kardynała Hugo.

Reklama

W 1264 roku w Rzymie wprowadził je papież Urban IV, a opracowanie tekstów liturgicznych zlecił Tomaszowi z Akwinu. Tekstów tych używa się do dziś. Na decyzję papieża wpłynęło pewne wydarzenie - w Bolsenie, kapłan który sprawował Eucharystię, niechcący potracił kielich i kilka kropel wina rozlało się na korporał i krople te zamieniły się w krew. Korporał ten do dziś znajduje się w katedrze Orivieto i jest, zamiast Najświętszego Sakramentu, noszony w czasie procesji Bożego Ciała.

Bulla papieska podaje, że Boże Ciało miało być zadośćuczynieniem za znieważanie Najświętszego Sakramentu. Święto to miało upamiętniać także ustanowienie Eucharystii. Jednak ze względu na śmierć papieża, bulla nie została ogłoszona. Uroczystość Bożego Ciała wprowadził dla całego Kościoła papież Jan XXII w pierwszej połowie XIV wieku. Na ziemiach polskich uroczystość Bożego Ciała zapoczątkował bp Nanker z diecezji krakowskiej. Było to w 1320 roku.

Integralną częścią Bożego Ciała jest procesja do czterech ołtarzy, przy których odczytywane są fragmenty Ewangelii, a kapłan błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem. W procesji uczestniczą kapłani, ministranci, dziewczynki, które sypią kwiaty, młodzież niosąca feretrony, grupy parafialne, wierni, orkiestra. Cała trasa procesji jest pięknie udekorowana, a ołtarze polowe przygotowują parafianie lub mieszkańcy poszczególnych dzielnic w miastach lub poszczególnych części wsi. Warto wspomnieć, że tradycja organizowania procesji jest znacznie późniejsza od samego święta Bożego Ciała. W drugiej połowie XIII wieku procesje organizowane były w Kolonii, w Niemczech (pierwsza wzmianka o procesji pochodzi z 1277 roku), natomiast w XV wieku zwyczaj ten był już powszechny w całej Europie - Anglii, Francji, Hiszpanii.

W Jaśle Boże Ciało obchodzone było równie uroczyście, jak każdego roku. Koncelebrowanej Mszy św. przy ołtarzu polowym obok jasielskiej "Fary" przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski - biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. W homilii skoncentrowanej na darze i tajemnicy Eucharystii bp Białogłowski podkreślił, że należy mądrze i aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Jest to możliwe w różnych wymiarach i aspektach, których jednakże najważniejsza pozostaje nauka Chrystusa, a nie zlaicyzowany wymiar współczesnego świata. Należy chodzić drogami Jezusa, byśmy mogli w pełni zrozumieć istotę Eucharystii, która jest sakramentem miłości i pokoju. Po Mszy św., w której uczestniczyli kapłani i wierni z wszystkich jasielskich parafii, odbyła się procesja do czterech ołtarzy. Zakończyło ją uroczyste Te Deum przy kościele OO. Franciszkanów w Jaśle.

Eucharystia jako centrum wszechświata powinna stać się centrum i źródłem naszych myśli, dążeń i działań.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje