Krośnieńscy lirycy w Saloniku

Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyła się promocja tomu wierszy "Trio na samotność" autorów: Danuty Drzewickiej, Józefa Janowskiego i Krystyny Kulman. Zbiór został wydany nakładem Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie.

Gośćmi Saloniku byli Krystyna Kulman i Józef Janowski. (Danuta Drzewicka nie mogła uczestniczyć w spotkaniu). Zaprezentowali czytelnikom swoje wiersze i mówili o własnej wizji literatury oraz istocie tworzenia. Czytelnicy, w tym także goście z Rzeszowa, podkreślali znaczenie współpracy biblioteki z własnym środowiskiem artystycznym, szczególnie z autorami książek wydawanych w Krośnie i regionie.

Reklama

Autorzy "Tria na samotność" to: Danuta Drzewicka, Józef Janowski i Krystyna Kulman. Danuta Drzewicka jest polonistką, autorką zbioru poetyckiego "W kolorach tęczy", jej wiersze ukazały się także w almanach poetyckich.

Józef Janowski - autor ośmiu zbiorów poetyckich (jednocześnie autor wstępu do promowanego w Saloniku zbioru) jest członkiem Związku Literatów Polskich; przez szereg lat kierował Muzeum Okręgowym w Krośnie. Krystyna Kulman, polonistka, jest autorką czterech tomików poetyckich, opiekuje się kołem poetyckim młodzieży gimnazjalnej, organizuje konkursy literackie dla młodzieży i prezentacje książek Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli.

- W naszym saloniku gościmy znanych pisarzy z całego kraju, ale szczególną przyjemność sprawia nam obecność naszych, krośnieńskich autorów, których twórczość gromadzimy w bibliotecznych zbiorach - wyznała Teresa Leśniak, dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Dyrektor Teresa Leśniak zaproponowała przy tej okazji stworzenie przy Saloniku forum dyskusyjnego pisarzy regionu, gdyż podczas dyskusji z czytelnikami poruszono wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem pisarza we własnym środowisku; podkreślano potrzebę szerszego omawiania lokalnych wydawnictw oraz ich promocji.

Spotkania takie odbywałyby się niezależnie od tradycyjnych już "Śród Literackich" (każda czwarta środa miesiąca; natomiast w każdą drugą środę miesiąca organizowane są wystawy plastyczne z wernisażami).

W bibliotecznym Saloniku Artystycznym gościło już kilkudziesięciu pisarzy z całego kraju, w tym: Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Bohdan Zadura, Józef Baran, nieżyjący już Mirosław Nahacz, którego właśnie wspominano w kontekście wiersza "Poeci przeklęci" Krystyny Kulman oraz cytowanego utworu warszawskiego poety i eseisty Leszka Żulińskiego, który w swym ostatnim tomie "Chandra" dedykował jeden z wierszy pamięci Nahacza, pochodzącego z Beskidu Niskiego.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony Krosna.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje