Piknik historyczny w Krośnie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na wernisaż wystawy "Wojny polsko-rosyjskie w czasach Zygmunta III i Władysława IV Wazów. W 400. rocznicę zwycięstwa pod Kłuszynem". Wernisaż i piknik historyczny odbędzie się w niedzielę 25 lipca. Początek o godz. 15.00. Wstęp wolny.

Program pikniku historycznego:

Reklama

- Udział grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się odtwarzaniem kultury materialnej XVII w.: Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Zagończycy" z Warszawy oraz samego Pierwszego Towarzysza Chorągwi Husarskiej Hetmana Żółkiewskiego. Prezentacja tego znamienitego Towarzystwa obejmie pokaz strojów, przedmiotów codziennego użytku, militariów oraz, rzecz oczywista, pokaz szermierki historycznej, również w formie pojedynków szermierczych. Pokaz uzupełniany będzie cudowną "gawędą o szabli".

- Prezentacja Stowarzyszenia i Winiarni Portius. Stowarzyszenia chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, jako że od lat działa również na płaszczyźnie kulturalnej w naszym mieście. To znakomite grono ludzi, fascynatów i hobbystów, którzy mają wielkie serce dla Krosna, dla jego przeszłości i przyszłości. Ich obecność na pikniku historycznym jest wręcz czymś nieodzownym - trudno bowiem, chcąc odtworzyć choć skrawek XVII-wiecznej atmosfery, wyobrazić sobie Krosno bez Portiusa, a i dobry piknik bez wina...

- Koncert muzyki dawnej zespołu Vox Angeli z Rzeszowa. Rodzina Bator w koncercie "Liryka miłosna XVII w." przedstawi nam pieśni dworskie, szlacheckie, kozackie i religijne z czasów Wazów. Zespół występuje w strojach dworskich, pieśni i dumki uzupełniane są gawędą i wspólną zabawą z publicznością.

- Dodatkowymi atrakcjami będą też: możliwość zrobienia sobie zdjęcia w strojach z epoki wśród XVII w. scenerii (stworzonej przy wykorzystaniu rekwizytów z obrazu "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana), czy nauka szermierki (pod pieczą członków Grupy Rekonstrukcyjnej).

- Całe przedsięwzięcie stworzy odpowiednią atmosferę do zwiedzania wystawy, wprowadzi w klimat XVII w. prezentując jego najbardziej charakterystyczne elementy: szablę, żupan, wino - zachęca Katarzyna Krępulec-Nowak - kierownik Działu Oświatowo-Promocyjnego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

O wystawie

Wojny polsko-rosyjskie za panowania Zygmunta III i Władysława IV Wazów. W 400. rocznicę zwycięstwa pod Kłuszynem.

Spośród wielu rocznic przypadających w 2010 r. Muzeum Podkarpackie w Krośnie przypomni jedno z najwspanialszych zwycięstw oręża polskiego - bitwę pod Kłuszynem.

Wiek XVII nie był dla Rzeczypospolitej wiekiem łatwym. Liczne wojny ze Szwecją, Rosją, Turcją jak i konflikty wewnętrzne, głównie powstania kozackie i rokosze, doprowadziły w konsekwencji do upadku znaczenia państwa polsko-litewskiego na arenie międzynarodowej.

Wystawa w Muzeum Podkarpackim prezentować będzie wojny jakie toczyła I Rzeczpospolita z Rosją w okresie rządów Wazów: Zygmunta III i Władysława IV. Temat wojen z Rosją w XVII w. jak i sama bitwa pod Kłuszynem, a co za tym idzie zajęcie przez Polaków Moskwy, był marginalizowany przez historiografię PRL. Spowodowało to, że bitwa ta rozegrana 4 lipca 1610 r., stanowiąca jeden z najwybitniejszych przykładów dowodzenia, kunsztu i wyszkolenia żołnierza polskiego, dla wielu stała się nieznana.

To właśnie 4 lipca 1610 r. hetman Stanisław Żółkiewski odniósł swoje największe w karierze zwycięstwo pokonując niespełna 7-tysięcznym oddziałem wojska 35-tysięczną armię rosyjsko-szwedzką, biorąc do niewoli cara Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci. Hetman dał się poznać również jako wytrawny polityk podpisując z bojarami rosyjskimi układ, na mocy którego syn króla Władysław został uznany carem Rosji.

Samo przedstawienie bitwy, choć stanowiące punkt kulminacyjny, będzie tylko częścią wystawy prezentującej dokonania wojskowe i polityczne Rzeczypospolitej w I poł. XVII w., w okresie wojen z Rosją. Cezurą czasową jest rok 1634, czyli odsiecz smoleńska Władysława IV i podpisanie pokoju w Polanowie kończącego okres zmagań pomiędzy tymi państwami w I poł. wieku XVII.

Na ekspozycji, która będzie czynna od połowy lipca do połowy października 2010 r., będzie można zobaczyć oryginalne XVII-wieczne wyposażenie i uzbrojenie ówczesnych formacji wojskowych, dzieła malarskie, jak i ryciny przedstawiające władców, formacje wojskowe i sceny batalistyczne. Ponadto, zwiedzających ekspozycję, w realia epoki przeniosą rekwizyty Studia "Zodiak Jerzy Hoffman Film Production", które były wykorzystane przy produkcji filmu "Ogniem i mieczem".

- Wystawa będzie dla miłośników militariów niezwykłą okazją do bliższego poznania broni sprzed 400 lat, a dla młodzieży może stanowić ciekawe rozpoczęcie wakacji i umożliwi zapoznanie się z realiami wieku wojen - mówi Łukasz Kyc z Działu Historycznego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy