Rzeszów - organizacja ruchu

Cmentarz Komunalny przy ul. Cienistej w Rzeszowie
dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i ul. Morgową, które na czas trwania akcji będą oznakowane jako jednokierunkowe (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd tych samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą , która również będzie oznakowana jako jednokierunkowa - "zakaz wjazdu" od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i samochodów TAXI, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Na ul. Morgowej i Bałtyckiej będzie obowiązywał znak "zakaz zatrzymywania się" (B-36). Na ulicach: Mazowieckiej (znajdującej się po wschodniej stronie ul. Cienistej), Podlaskiej i Kaszubskiej zostaną ustawione znaki "nakaz jazdy w lewo" (C-4), natomiast na ulicach: Pomorskiej, Mazowieckiej (znajdującej się po zachodniej stronie ul. Cienistej), Morgowej (znajdującej się po zachodniej stronie ul. Cienistej) i Bałtyckiej (znajdującej się po północnej stronie ul. Morgowej) zostaną ustawione znaki "nakaz jazdy w prawo" (C-2).
Na ul. Lwowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Cienistą (patrząc w kierunku Łańcuta) ustawiony zostanie znak "zakaz skrętu w lewo" (B-21) nie dotyczy autobusów MPK i samochodów TAXI oraz zostaną ustawione tablice informacyjne o kierunku dojazdu do parkingu przed cmentarzem. Na skrzyżowaniu będzie wyłączona sygnalizacja świetlna a nad płynnością ruchu będą czuwać policjanci Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Rzeszowie, którzy podejmą ręczną regulację ruchem.
Po prawej stronie na odcinku ul. Lwowskiej (patrząc z kierunku od Łańcuta do Rzeszowa) pomiędzy ul. Bałtycką i ul. Cienistą zostanie ustawiony znak A - 12b "zwężenie jezdni prawostronne". Znak ten wyłączy prawy pas ul. Lwowskiej dla pojazdów jadących z omawianego kierunku i pozwoli na swobodne włączanie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z ul. Cienistej i skręcających w prawo w kierunku centrum Rzeszowa. Na terenie parkingu przed cmentarzem zostaną wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej. Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim należy ona do drogi krajowej Nr 4, którą przypuszczalnie w dużej ilości będą przemieszczały się pojazdy osób jadących na wschód.

Reklama

Cmentarz Komunalny przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie - "POBITNO":
ruch ulicami wokół tego cmentarza odbywał się będzie zgodnie z obecnie obowiązującymi oznakowaniami - nie przewiduje się dodatkowych utrudnień.
Parkowanie pojazdów dozwolone będzie:
- na ul. Lwowskiej, po prawej stronie jezdni za przejściem dla pieszych, które usytuowane jest na wysokości cmentarza,
- na ul. Armii Krajowej, po prawej stronie jezdni,
- na ul. I Armii Wojska Polskiego po prawej stronie na odcinku ulicy dwu jezdniowej,
- na parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska zgodnie z obowiązującym tam oznakowaniem.
Miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokości bramy wejściowej na cmentarz od strony ul. Lwowskiej i są odpowiednio oznaczone.
Największe nasilenie ruchu w rejonie tego cmentarza przewidywane jest na rondzie. Dlatego też będzie tam stały posterunek regulacji ręcznej policji.

Cmentarz przy ul. Witosa w Rzeszowie:
ruch pojazdów i osób pieszych ul. Witosa będzie odbywał się zgodnie z obecnie obowiązującymi oznakowaniami. Na wysokości cmentarza i jego okolicy po obu stronach ul. Witosa będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Pojazdy będą mogły parkować na parkingu przed cmentarzem i tam będzie wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Cmentarz przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie:
ruch pojazdów będzie odbywał się zgonie z obowiązującym oznakowaniem. Parkowanie będzie dozwolone tylko na parkingu przed cmentarzem, gdzie będą wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje