Pomoc w zakupie podręczników i mundurków

Państwo oferuje pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników oraz tzw. mundurków szkolnych.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju, rodziny w których dochód na osobę nie przekracza 351zł, posiadający dzieci w wieku przedszkolnym (6-latki) i szkolnym (klasy I-III), mogą skorzystać z kolejnej pomocy państwa w zakresie dofinansowania zakupu podręczników oraz tzw. mundurków szkolnych.

Reklama

Rodzice kwalifikujący się do takiej pomocy, winni złożyć pisemny wniosek do przedszkola lub szkoły w których dziecko podejmie naukę od 1.IX.07. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, może być to zaświadczenie z MOPSu, że z takich świadczeń korzysta.

Termin złożenia takiego wniosku upływa z dniem 15.08.2007 roku.

Zwrot środków finansowych poniesionych na zakup podręczników, rodzice otrzymają w przedszkolu lub w szkole, po przedłożeniu dowodu zakupu a więc rachunków bądź w uzasadnionych przypadkach po złożeniu oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

Wysokość dofinansowania w przypadku dzieci 6-letnich wynosi max. 70zł, uczniom klas I - 130zł, klas II - 150zł, klas III - 170zł.

Ponadto uprawnieni do pomocy rodzice uczni szkół podstawowych i gimnazjalnych, mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu jednolitego stroju w wysokości 50zł na ucznia.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Suwałki.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy