Priorytety kulturalne i turystyczne

Urząd Miejski w Suwałkach przedstawia propozycję priorytetów w dziedzinie kultury i turystyki na rok 2008 w obszarze określonym "Kartą współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

1. Zadania priorytetowe w dziedzinie kultury:

Reklama

1) Wspieranie realizacji nowych wydarzeń artystycznych i kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta.

2) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego odbioru.

3) Wspieranie lokalnych przedsięwzięć kulturalnych, debiutów artystycznych itp.

4) Wspieranie organizacji i udziału w konkursach, koncertach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.

5) Wspieranie publikacji o tematyce regionalnej i działań upowszechniających czytelnictwo.

6) Wspieranie środowisk kombatanckich w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych.

7) Promesa Prezydenta Miasta Suwałk do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu kultury.

8) Wspieranie działań w zakresie promocji kulturalnej miasta za granicą.

9) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Suwałk, w tym wspieranie działań mających na celu ochronę zabytków znajdujących się na terenie miasta.

2. Zadania priorytetowe w dziedzinie turystyki:

1) Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej.

2) Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa.

3) Wspieranie działań z zakresu szkoleń i doskonalenia kadry w zakresie usług turystycznych.

4) Wspieranie wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej dotyczącej miasta i regionu.

5) Wspieranie działań w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców.

6) Wspieranie działań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki.

Ewentualne uwagi można składać listownie (Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 - 400 Suwałki) lub drogą elektroniczną na adres: kt@um.suwalki.pl do 28 września 2007

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony Suwałk.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje