Abp Michalik o najważniejszych wyzwaniach chrześcijaństwa w Europie

Obrona życia, chrześcijańska wizja rodziny, etyki społecznej oraz sensu życia to najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi chrześcijaństwo w Europie - mówił na wspólnej konferencji Kościołów w Polsce i Rosji przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik.

Piątek był drugim dniem konferencji, która jest pokłosiem ubiegłorocznego spotkania zwierzchników Kościoła katolickiego w Polsce i rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, podczas którego podpisano przesłanie do tych narodów dot. przyszłości i pojednania.

Reklama

Według Michalika konferencja jest "wyrazem zdecydowanej woli kontynuowania wysiłków w kierunku zbliżenia chrześcijan obu narodów i naszego kontynentu".

- Wspólne świadectwo w obronie życia przeciw aborcji i eutanazji, świadectwo wizji chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny a także etyki społecznej, sprawiedliwości i miłosierdzia oraz sensu życia na ziemi jako przygotowania do życia po śmierci, to najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie chrześcijaństwo w Europie - powiedział apb Michalik.

O konieczności pracy na rzecz pojednania mówił przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion. Podkreślił, że ubiegłoroczne wspólne przesłanie "nie tylko utrwaliło dążenie Rosjan i Polaków do zbliżenia, ale stało się rzeczywistym programem wspólnych działań w tym kierunku".

Dodał, że rosyjski Kościół prawosławny i Kościół katolicki w Polsce dokładają starań, aby apel ten "nie pozostał jedynie na papierze, ale aby stał się prawdziwym bodźcem na rzecz zbliżenia narodów naszych krajów". - Powinniśmy też połączyć nasze wysiłki dla ochrony tradycyjnych wartości: chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa a także ochrony prześladowanych chrześcijan - apelował prawosławny hierarcha.

Wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że na drodze do pojednania występują trudności i obie strony mają tego świadomość. - Tkwią one w historii, w stereotypach, w braku wiedzy. Nasze obecne relacje nie są wolne od problemów. Pokazywanie naszych relacji w całej ich złożoności nie powinno dzielić, lecz odwrotnie, powinno łączyć. Z różnych perspektyw możemy patrzeć na naszą historię, często bardzo emocjonalnie, ale dochodzenie do prawdy stanowi fundament pojednania - uważa wiceminister.

Prezydent Bronisław Komorowski w przesłaniu skierowanym do uczestników konferencji podkreślił, że jest ona "kolejnym świadectwem woli dialogu, kontynuacji procesu pojednania". - Udział w konferencji hierarchów polskiego Kościoła katolickiego, rosyjskiej Cerkwi prawosławnej i autokefalicznej Cerkwi w Polsce oraz wybitnych przedstawicieli polskiego i rosyjskiego życia publicznego pozwala mieć nadzieję, że to spotkanie będzie ważnym krokiem na drodze zbliżenia miedzy naszymi narodami - napisał prezydent.

Jego zdaniem droga pojednania jest trudna i mozolna, wymaga cierpliwości, wyobraźni i prawdy. - Mocne, trwałe pojednanie można zbudować bowiem tylko w oparciu o prawdę. I dlatego tak bardzo potrzebni są ludzie, którzy potrafią nas na tę drogę wprowadzić. Kościoły są w stanie sięgnąć do najgłębszych pokładów człowieczeństwa, do wspólnych wartości, które łączą nas od wieków. Umieją przemówić głosem serca i sumienia, otworzyć pole dialogu - napisał prezydent. Zaznaczył też, że "prawdziwe i trwałe pojednanie musi być przeniknięte wolą przebaczenia, ale też szacunkiem dla pamięci i prawdy historycznej".

W sierpniu ub.r. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik i patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I podpisali "Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji" dotyczące przyszłości, w tym pojednania obu narodów. "Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem" - głosi dokument. Deklaracja została odczytana we wszystkich kościołach w Polsce, wiernym w Rosji przekazał ją Synod Prawosławny.

Dowiedz się więcej na temat: Abp Józef Michalik

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje