Apel do mediów po wydarzeniach ze Święta Niepodległości

45 organizacji pozarządowych apeluje do mediów o tworzenie przestrzeni do dialogu opartego na szacunku oraz o niezapraszanie do debaty publicznej osób nawołujących do przemocy. Apel skierowano do mediów po wydarzeniach w Święto Niepodległości.

Apel, którego tekst można znaleźć na internetowej stronie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, podpisali przedstawiciele 45 polskich organizacji pozarządowych m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu Fundacja dla Wolności, Fundacja Feminoteka, Instytut Tolerancji z Łodzi, Kampania Przeciw Homofobii, Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie "Nigdy Więcej", Stowarzyszenie Lambda, Stowarzyszenie Romów w Polsce.

Reklama

"Z dużym niepokojem obserwujemy, że znacząca część polskich mediów informuje o nacjonalistycznej i ksenofobicznej przemocy w sposób sensacyjny lub bagatelizujący. Tymczasem obie te praktyki - incydentalne wyolbrzymianie wydarzeń wynikających ze skrajnych postaw społecznych, w tym nacjonalizmu oraz umniejszanie działań podejmowanych przez ugrupowania nacjonalistyczne - stanowią przykład nieodpowiedzialności. Każda z tych praktyk de facto prowadzi do ignorowania istniejącego problemu" - napisano w apelu.

Terror opisywany jest jako "incydenty" lub "zachowania chuligańskie"

Jego autorzy wskazują, że w polskich mediach często "terror motywowany uprzedzeniami i nacjonalistyczną lub rasistowską ideologią opisywany jest jako "incydenty" lub "zachowania chuligańskie", a przywódcy skrajnych ugrupowań znanych z nawoływania do przemocy zapraszani są do studia, co legitymizuje ich udział w debacie publicznej, a ich ideologię przedstawia jako pełnoprawny głos w dyskusji. "W ten sposób barwny i sensacyjny margines pojawia się w mainstreamie, a ekstremistyczne, przemocowe i nienawistne hasła zadomowiają się w dyskursie, jako akceptowalna i równoprawna alternatywa do obecnego status quo" - piszą autorzy apelu.

Ich zdaniem mediom przypada szczególna rola w kształtowaniu postaw społecznych, dlatego zwracają się do dziennikarzy z apelem aby: "nie tylko informowali, ale też tworzyli przestrzeń do dialogu opartego na szacunku, przedstawiali sporne kwestie w sposób krytyczny i kompleksowy, uwzględniając różne głosy, a także nie zapraszali do debaty osób nawołujących do przemocy, prezentujących uprzedzenia i nienawiść".

Apel został też przekazany do Rady Etyki Mediów, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje