​Arłukowicz: Obowiązki prezesa NFZ będzie pełnił Marcin Pakulski

​Obowiązki prezesa NFZ do czasu powołania nowego szefa Funduszu będzie pełnił dotychczasowy wiceprezes Marcin Pakulski - poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, który złożył do premiera wniosek o odwołanie prezes Funduszu Agnieszki Pachciarz.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, premier odwołuje prezesa NFZ na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Reklama

- O tym, kto jest prezesem NFZ decyzję podejmuje zawsze premier. (...) Ja zawnioskowałem, aby pełniącym obowiązki prezesa został pan prezes Pakulski, dotychczasowy wiceprezes do spraw medycznych, lekarz, z którym współpracuję właściwie od początku funkcjonowania tej ekipy w NFZ - powiedział Arłukowicz na konferencji prasowej.

Dodał, że będzie oczekiwał od Pakulskiego, po powołaniu przez premiera, bardzo efektywnej współpracy z resortem zdrowia, m.in. w sprawie kolejek pacjentów.

Według ustawy prezesa NFZ powołuje premier, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady NFZ.

Nabór na stanowisko prezesa NFZ przeprowadza zespół, powołany przez ministra zdrowia, liczący co najmniej trzy osoby. Oceniane jest doświadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezbędna do wykonywania zadań oraz kompetencje kierownicze. Zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia ministrowi zdrowia, a on zgłasza swoją propozycję premierowi.

Stanowisko prezesa NFZ może zajmować osoba z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania; która jest obywatelem Polski; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kompetencje kierownicze; posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; ma wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Dowiedz się więcej na temat: Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje