Reklama

Reklama

Biskupi w liście: Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci

"My wszyscy - rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci - jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży" - podkreślają biskupi w liście pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania, który będzie obchodzony od 15-22 września pod hasłem "Zamieszkać razem z Jezusem".

W liście udostępnionym PAP w piątek przez biuro prasowe Episkopatu Polski, jego autorzy podkreślają, że szczególnie istotna jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. "Braków w tej relacji - zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka - nie da się całkowicie naprawić. Relacja z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby - poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w dalszych latach życia" - piszą w liście biskupi.

Reklama

Zdaniem hierarchów, "dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy członkami rodziny".

W ocenie biskupów, w procesie wychowawczym nic nie zastąpi prostych środków budowania relacji, które wymagają dziś ponownego odkrycia.

"Zaniedbania w kształtowaniu więzi rodzinnych w dzieciństwie mogą wywołać w życiu dojrzałego człowieka o wiele groźniejsze skutki niż trudne doświadczenia wynikające chociażby z braków materialnych. Przykładem mogą tu być dramatyczne historie rodzin, które w wyniku II wojny światowej traciły niekiedy cały dobytek, a mimo to potrafiły uchronić dzieci przed zgubnymi duchowymi i psychicznymi skutkami doznanego zła. Wojenne doświadczenia nie pozbawiły ich bowiem tego, co najważniejsze - więzi opartej na prawdziwej miłości. Majątek można odzyskać, ale wewnętrzne rany spowodowane brakiem miłości goją się bardzo długo. Jakże istotne dla życia rodziny jest to, by być razem, wspierać się, szczerze ze sobą rozmawiać, wspólnie przeżywać radość niedziel i dni świątecznych, spożywać posiłki, spędzać razem czas wolny" - czytamy w liście biskupów.

Zwracają się w nim też z apelem do rodziców: "Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech wasze słowa i czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze papież Franciszek w adhortacji 'Christus vivit': Dla Niego [dla Boga] jesteś naprawdę cenny (...) Nie chce wyliczać twoich błędów (...) To miłość Pana, która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości" - głosi list biskupów.

Podkreślają jednocześnie, że źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga. "Już od pierwszych chwil w świadomości człowieka kształtuje się obraz Boga, mający kluczowe znaczenie dla całego procesu rozwoju wiary. Najpierw tworzy go atmosfera życia rodzinnego - miłość rodziców, towarzyszenie dziecku, rodzicielskie gesty i wypowiadane słowa, a później rozmowy i stopniowe wprowadzanie w życie modlitwy" - podkreślają autorzy listu.

Na początku nowego roku szkolnego należy szczególnie pamiętać o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Ten jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata, pokazał też, do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Wśród męczenników i ofiar tego okresu było wielu nauczycieli, pedagogów, którzy dali świadectwo swojej wiary i człowieczeństwa" - czytamy w liście.

Na zakończenie listu pasterskiego biskupi życzą twórczego przeżycia IX Tygodnia Wychowania. Z serca błogosławią na nowy rok szkolny oraz katechetyczny i dziękują rodzicom, nauczycielom, duszpasterzom za wypełnianie ich trudnej i pięknej misji.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje