Bronisław Komorowski podpisał ściśle tajny dokument

​Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek polityczno-strategiczną dyrektywę obronną - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument jest ściśle tajny, określa zadania dla wszystkich struktur państwa na czas zagrożenia i wojny.

Prezydent wydał dyrektywę w drodze postanowienia na wniosek premier Ewy Kopacz. Jest to niejawny dokument wykonawczy do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, która została przyjęta przez rząd i zatwierdzona przez prezydenta jesienią 2014 r.

Reklama

BBN podkreśliło, że wydanie dyrektywy stanowi ważny etap cyklu strategicznego planowania bezpieczeństwa państwa.

"W dokumencie określone zostały zadania dla wszystkich struktur państwa na czas zagrożenia i wojny, uwzględniające także nowe formy zagrożeń asymetrycznych, w tym agresję poniżej progu wojny" - podało BBN w komunikacie. Jak powiedział PAP szef Biura Stanisław Koziej, jest to uwzględnienie nowych warunków, które zaistniały w związku z agresywną postawa Rosji na wschód od naszych granic.

Koziej podkreślił, że dyrektywa to najważniejszy dokument wykonawczy do strategii bezpieczeństwa narodowego. "To jest dokument kluczowy, który w wymiarze praktycznym przekłada ogólne zadania strategiczne zawarte w strategii bezpieczeństwa narodowego na konkretne zadania wykonawcze" - powiedział szef BBN.

"Zawiera on konkretne zadania dla wszystkich struktur państwa - działów administracji rządowej, urzędów centralnych, województw i pośrednio dla samorządów - na czas zagrożenia i wojny. Na podstawie wyciągów z zadań zawartych w tej dyrektywie wszyscy ministrowie i wojewodowie są zobowiązani przygotować czy też uaktualnić plany operacyjne funkcjonowania na czas zagrożenia i wojny" - wyjaśnił Koziej. Plany te są zatwierdzane przez premiera.

W ubiegłym tygodniu Koziej napisał, że po wydaniu dyrektywy należy uaktualnić plany operacyjne funkcjonowania wszystkich struktur państwa w czasie zagrożenia i wojny. Dotyczy to - napisał szef BBN - zarówno urzędów centralnych i samorządów, jak też sił zbrojnych i pozostałych służb oraz straży wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa. Zdaniem Kozieja zaktualizować trzeba też Plan Reagowania Obronnego RP, czyli przygotowywany przez rząd dokument, zawierający zadania dotyczące zwłaszcza użycia sił zbrojnych i współdziałających z nimi struktur państwa.

Szef BBN uważa też, że należy przygotować i przeprowadzić systemowe ćwiczenie weryfikacyjne pod kryptonimem KRAJ. Jego koncepcja ćwiczenia powinna być zatwierdzona po wydaniu dyrektywy. Podczas ćwiczenia w roli naczelnego dowódcy sił zbrojnych powinien wystąpić dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki, wskazany w czerwcu jako kandydat do mianowania na to stanowisko w razie wojny.

Poprzednia polityczno-strategiczna dyrektywa obronna została wydana w lipcu 2009 r. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje