CBOS: Badani o prezydencie - sympatyczny, budzi respekt, przystojny

Sympatyczny (83 proc.), przywiązany do tradycji (78 proc.), wzbudzający szacunek (75 proc.), przystojny (70 proc.), inteligentny (66 proc.), ale też zbyt powolny (61 proc.) - tak widzą prezydenta Bronisława Komorowskiego badani przez CBOS.

CBOS w sondażu zapytał badanych o to, jakie ich zdaniem cechy najlepiej charakteryzują głowę państwa. Ankietowani mogli każdorazowo wybrać jedno określenie z podanych 13 par przeciwstawnych stwierdzeń, opisujących m.in. jego cechy fizyczne, walory intelektualne, cechy temperamentu, umiejętności komunikacyjne i perswazyjne.

Reklama

Udzielając odpowiedzi, respondenci mogli też wybrać odpowiedź "ani taki, ani taki" bądź też "trudno powiedzieć". Przy podawaniu wyników pominięto jednak te odpowiedzi.

W świetle ocen badanych prezydent jawi się przede wszystkim jako osoba wzbudzająca sympatię. Aż 83 proc. ankietowanych uważa go za człowieka sympatycznego, a tylko 12 proc. nie podziela tej opinii.

Ponadto 78 proc. respondentów uważa, że Komorowski jest przywiązany do tradycji i wartości narodowych, przeciwnego zdania jest 11 proc. Prezydent budzi szacunek 75 proc. ankietowanych, nie szanuje go - według deklaracji, które padły w sondażu CBOS - 18 proc.

Według 70 proc. ankietowanych Komorowski jest przystojny i ma dobrą prezencję, innego zdania jest 18 proc. badanych.

Zdaniem 66 proc. prezydent jest inteligentny, a 27 proc. sądzi, że nie wyróżnia się inteligencją. O tym, że Komorowski jest kompetentny i zna się na tym, co robi, przekonanych jest 63 proc. ankietowanych; według 20 proc. nie ma odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by sprawować funkcję prezydenta.

Zdaniem 60 proc. ankietowanych Komorowski łączy Polaków; o tym, że ich dzieli przekonanych jest 22 proc. respondentów. Według 49 proc. badanych prezydent rozumie problemy zwykłych ludzi i troszczy się o ich los. 30 proc. jest przekonanych, że nie obchodzi go los zwykłych Polaków.

Zdaniem 49 proc. pytanych Komorowski wypowiada się konkretnie i w sposób odpowiedzialny; przeciwnego zdania jest 38 proc. Z kolei 46 proc. ankietowanych uważa, że Komorowski potrafi przekonać ludzi do swych racji; przeciwnego zdania jest 33 proc.

O tym, że prezydent jest konsekwentny i stanowczy w realizacji swych celów przekonanych jest 41 proc. badanych; 32 proc. uważa natomiast, że nie potrafi dokończyć tego, co zaczął i "wszystko rozłazi mu się w rękach".

Zdaniem 39 proc. ankietowanych głowa państwa nie wyróżnia interesów żadnej z sił politycznych, nieco więcej osób - 41 proc. - uważa, że kieruje się przede wszystkim interesem partii, z której się wywodzi.

Ponadto 27 proc. respondentów przypisuje prezydentowi cechę energiczności i dynamiczności. Według 61 proc. jest on natomiast zbyt powolny i za mało dynamiczny.

CBOS przypomina ponadto, że Polacy konsekwentnie z akceptacją odnoszą się do sposobu sprawowania urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego. Jego działalność pozytywnie oceniła w maju ponad dwie trzecie badanych (68 proc.) i pod tym względem - zauważa CBOS - urząd prezydencki zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych instytucji politycznych, takich jak rząd czy parlament.

Od początku kadencji - zauważa pracownia - Komorowski cieszy się także dużym i wciąż niesłabnącym zaufaniem i po z górą dwuipółletnim okresie sprawowania urzędu jego oceny kształtują się nawet na nieco wyższym poziomie niż w pierwszym powyborczym okresie.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 4-10 kwietnia 2013 roku na liczącej 1150 osób reprezentatywnej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Przy podawaniu wyników pominięto odpowiedzi "ani taki, ani taki" i "trudno powiedzieć".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje