CBOS: Coraz więcej Polaków chodzi do kościoła poza swą parafią

Spada odsetek Polaków uczestniczących w praktykach religijnych w swojej parafii, wzrasta zaś udział osób praktykujących poza nią - wynika z sondażu CBOS. Przeciętny Polak deklaruje, że na tacę w swej parafii daje 23 zł miesięcznie.

Z badań przeprowadzonych przez CBOS w październiku wynika, że dla 66 proc. Polaków podstawowym miejscem praktyk religijnych jest lokalna parafia. 8 proc. zazwyczaj praktykuje w innej parafii, wybranej przez siebie lub rodzinę, a 7 proc. stanowią praktykujący w różnych kościołach. 18 proc. przyznaje, że na ogół nie bierze udziału w praktykach religijnych lub jedynie sporadycznie pojawia się w kościele, zwykle z okazji ślubu, chrztu czy pogrzebu.

Reklama

Od 2005 r. odsetek osób praktykujących w swojej parafii spadł łącznie o 11 punktów procentowych; o 3 punkty wzrosła zaś w tym czasie liczba uczestniczących w praktykach religijnych poza swoim kościołem parafialnym. Więcej jest też tych, którzy w ogóle nie praktykują (wzrost o 8 punktów).

Pytani, ile pieniędzy miesięcznie przeznaczają na tacę w swej parafii, respondenci w większości (55 proc.) podawali konkretną kwotę, jednak 6 proc. przyznało, że "różnie bywa", a tyle samo nie potrafiło podać dokładnej kwoty. 33 proc. nie daje żadnej ofiary na tacę.

Z deklaracji tych, którzy wymienili konkretne kwoty, wynika, że miesięcznie przeznaczają sumy od 1 zł do 400 zł. 16 proc. szacuje, że jest to kwota mniejsza niż 10 zł; 27 proc. daje na tacę ponad 20 zł. Największą grupę (58 proc.) stanowią ci, którzy dają od 10 zł do 20 zł.

Średnia miesięczna kwota przeznaczana na tacę podczas mszy wyniosła 23,15 zł. Było to nieco więcej, niż wynikało z deklaracji składanych trzy lata temu - 21,3 zł.

CBOS podkreśla, że wprawdzie poczucie więzi z lokalną parafią wciąż pozostaje stosunkowo silne, jednak od 2005 r. systematycznie słabnie. Obecnie jest najniższe od pierwszej połowy lat 90. (spadek o 13 punktów). Zaangażowanie Polaków w funkcjonowanie ich parafii utrzymuje się od lat na w miarę zbliżonym poziomie (31 proc. badanych składa takie deklaracje).

Wpływ na sprawy lokalnej parafii ma, w swoim przekonaniu, jedynie nieco ponad jedna siódma badanych. Co dziewiąty respondent nie ma wprawdzie takiego wpływu, ale chciałby współdecydować o sprawach parafii, natomiast wyraźna większość (66 proc.) nie ma ani wpływu, ani aspiracji w tym względzie.

Z sondażu wynika też, że religijność jest ciągle ważnym wymiarem życia Polaków. Październikowe badania pokazują, że 93 proc. badanych uważa się za osoby wierzące (w tym 8 proc. za "głęboko wierzące"), a 48 proc. regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, praktykuje religijnie.

Jeśli chodzi o wyznanie religijne, to 89 proc. respondentów określiło się jako katolicy, a kolejne 5. proc. jako chrześcijanie. - Zdeklarowani agnostycy, ateiści i bezwyznaniowcy stanowią łącznie jedynie 4 proc. ogółu badanych - podkreśla CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo od 9 do 15 października na 919-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy