CBOS: Młodzi sięgają częściej po alkohol niż po narkotyki

Wśród 18- i 19-latków najbardziej popularnymi substancjami psychoaktywnymi są napoje alkoholowe, po które sięgają częściej niż po papierosy i narkotyki. Wódkę młodzi piją prawie tak samo często jak piwo - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowano w poniedziałek na konferencji w Warszawie.

Reklama

W ostatnich latach wzrósł odsetek uczniów deklarujących picie wina i wódki, zaś konsumpcja piwa lekko spadła. Do picia wódki w ciągu ostatniego miesiąca przyznało się 68 proc. z nich (o 7 pkt proc. więcej niż w roku 2010 i o 15 pkt proc. więcej niż w roku 2003), wina - 35 proc. (o 4 pkt proc. więcej niż w roku 2010 i o 6 proc. więcej niż w roku 2003), a piwa - 72 proc. (w 2010 r. - 74 proc., w 2003 r. - 76 proc.).

Jak powiedział Artur Malczewski z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, piwo i wódkę częściej piją chłopcy. Dziewczęta częściej sięgają po wino.

Picie wódki zadeklarowało 71 proc. chłopców i 63 proc. dziewcząt., wina - 43 proc. dziewcząt i 30 proc. chłopców, zaś piwa - 81 proc. chłopców i 67 proc. dziewcząt.

Poziom konsumpcji narkotyków w 2013 r. pozostał na poziomie z roku 2010. Wyjątek stanowią marihuana i haszysz, których spożycie nieznacznie w ostatnich latach wzrosło. Przeważająca grupa młodych ludzi poprzestaje na eksperymentach z narkotykami, ale marihuanę i haszysz częściej niż 10 razy używał co siódmy badany.

Używanie marihuany i haszyszu

Używanie marihuany i haszyszu w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 23 proc. ankietowanych uczniów - o 5 pkt proc. więcej niż w roku 2010 i o 6,6 proc,. więcej niż w 2008 r.

Zażywanie leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza zadeklarowało 11 proc. ankietowanych, amfetaminy - 3,4 proc., ecstasy - 1,4 proc., LSD i innych substancji halucynogennych - 1,8 proc., kokainy - 1,9 proc., heroiny - 1 proc.

W ostatnich latach zmniejszył się odsetek młodych ludzi używających dopalaczy. W 2010 r. wynosił on 7,2 proc., zaś pod koniec 2013 - 2 proc.

W ostatnich latach spadła liczba uczniów twierdzących, że narkotyki są sprzedawane na terenie ich szkoły. W 2013 r. było ich 8 proc., pod koniec lat 90. i na początku obecnego stulecia mówił o tym co czwarty.

Ponad połowa badanych uczniów nie paliła papierosów

Większość uczniów (67 proc.) twierdzi, że nigdy nie proponowano im kupna narkotyków, a 41 proc. deklaruje, że nie wie, gdzie, ani od kogo można je kupić.

Zażywanie narkotyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 24 proc. chłopców i 10 proc. dziewcząt.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2013 r. ponad połowa badanych uczniów nie paliła papierosów.

Badanie "Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną - Młodzież 2013" przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2013 r. na ogólnopolskiej losowej próbie 65 szkół (jedna klasa w szkole) - liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W każdej klasie ankietowano wszystkich uczniów obecnych w dniu realizacji badania - łącznie 1360 uczniów. Badanie sfinansowało Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Dowiedz się więcej na temat: alkohol

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje