Reklama

Reklama

CBOS: Polacy nadal za Unią Europejską

Polacy nadal w zdecydowanej większości akceptują nasze członkostwo w Unii Europejskiej. W listopadowym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej poparcie dla przynależności Polski do UE zadeklarowało 84 procent badanych, sprzeciw wyrażał co dziesiąty.

Zwolennicy członkostwa Polski w UE zdecydowanie dominują we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Akceptacji obecności naszego kraju w UE sprzyjają przede wszystkim wyższe wykształcenie oraz lewicowe lub centrowe poglądy polityczne. 

Najbardziej jednoznacznie prounijne są elektoraty Nowoczesnej Ryszarda Petru i PO. Poparcie dla członkostwa Polski w UE wyraża jednak także zdecydowana większość głosujących na PiS oraz na ruch Kukiz’15. 

Wśród badanych przeważa opinia, że Europa potrzebuje dalszego zjednoczenia (39%), jednak jedna czwarta uważa, że zaszło ono już za daleko. 

Wyrażaniu poparcia dla integracji europejskiej sprzyja starszy wiek - respondenci mający 55 lat i więcej częściej niż młodsi opowiadają się za pogłębianiem integracji w Unii. Istotne znaczenie ma także region zamieszkania - stosunkowo najbardziej sceptyczni wobec zacieśniania integracji europejskiej są mieszkańcy makroregionu południowo-zachodniego, obejmującego województwa dolnośląskie i opolskie. Jest to jedyny makroregion, w którym częstsza jest opinia, że zjednoczenie UE zaszło już za daleko (37%) niż pogląd o potrzebie dalszego rozwoju integracji (27%). 

70 proc. badanych uważa, że Polska jest państwem o średnim znaczeniu w UE - co czwarty (23 proc.) sądzi, że należy do krajów o najsłabszej pozycji, a nieliczni (2 proc.) przypisują Polsce duże znaczenie i duży wpływ na sprawy unijne. Jednak postrzegana pozycja naszego kraju w UE nie odzwierciedla aspiracji Polaków. W ocenie większości badanych Polska nie ma bowiem wystarczającego wpływu na decyzje i działania Unii. Tylko co piąty respondent (21 proc.) uważa, że nasze oddziaływanie na sprawy unijne jest zadowalające; wśród ankietowanych dominuje przekonanie, że wpływ Polski jest niewystarczający (69 proc.).

CBOS poprosił też o ocenę aktywności przewodniczącego RE Donalda Tuska - 63 proc. ankietowanych uważa, że jest on mało aktywny, 20 proc. odpowiedziało, że wystarczająco, a 17 proc. badanych miało problem z odpowiedzią na to pytanie. Krytycznie dotychczasowe dokonania Tuska podsumowuje większość wyborców PiS (78 proc.) oraz ruchu Kukiz'15 (68 proc.). Również zbyt małą aktywność zarzucają mu sympatycy Nowoczesnej (46 proc.). Wyborcy PO są najbardziej podzieleni w opiniach - 45 proc. z nich uważa, że Tusk jest wystarczająco aktywny, a 44 proc. - że zbyt mało.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 listopada 2015 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne