CBOS: Polacy są zadowoleni ze swojego życia

Niemal trzy czwarte Polaków jest generalnie zadowolonych ze swojego życia - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Jedna czwarta Polaków twierdzi, że jest średnio zadowolona, a trzech na stu wyraża niezadowolenie z całego życia.

W badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej Polacy najczęściej deklarowali, że są zadowoleni ze swoich dzieci (91 proc. rodziców), małżeństw (82 proc. małżonków), relacji towarzyskich (81 proc. ogółu badanych) oraz miejsc zamieszkania (78 proc. badanych).

Reklama

Większość pracujących jest zadowolona z przebiegu pracy zawodowej (63 proc.), a większość ogółu badanych ze stanu swojego zdrowia (60 proc.), wykształcenia (59 proc.) i materialnych warunków bytu (56 proc.). Bardziej powściągliwie Polacy wypowiadają się o swoich perspektywach na przyszłość (44 proc. wyraża zadowolenie, a 32 proc. jest średnio zadowolonych) oraz dochodach i sytuacji finansowej (29 proc. wyraża zadowolenie, a 35 proc. jest średnio zadowolonych).

Większość Polaków (51 proc.) nie zalicza się ani do jednoznacznie szczęśliwych, ani do pechowych, niemal dwie piąte (39 proc.) uważa się za takich, którym szczęście sprzyja, a co dziesiąty (10 proc.) sądzi, że na ogół ma w życiu pecha.

Za szczęśliwców uważa się większość osób legitymujących się wykształceniem wyższym (56 proc.), badanych dobrze oceniających własne warunki materialne (55 proc.) oraz mieszkańców największych aglomeracji (51 proc.), natomiast do pechowców zaliczają się przede wszystkim badani źle oceniający swoją sytuację materialną (32 proc.), renciści (25 proc.) i bezrobotni (23 proc.).

Zdaniem CBOS, pozom zadowolenia z niemal wszystkich aspektów życia i ogólnie z całego życia jest najsilniej powiązany z oceną własnych warunków materialnych. Istniej wyraźny związek między oceną sytuacji materialnej a zadowoleniem z własnego stanu zdrowia czy małżeństwa, nie wspominając o innych aspektach życia ściślej powiązanych z finansami. Jedynym wyjątkiem jest powszechne zadowolenie z dzieci. Pod tym względem osoby gorzej sytuowane niewiele różnią się od osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej. We wszystkich tych aspektach odsetek zadowolonych zmniejsza się wraz z 

wiekiem. Najczęściej jednak niezadowoleni ze swoich dochodów oraz

materialnych warunków bytu są badani w wieku od 55 do 64 lat.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-11 grudnia 2014 roku na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje