Expose premier Ewy Kopacz

Premier Ewa Kopacz wygłosiła w Sejmie expose. Jej wystąpienia wysłuchali m.in. prezydent Bronisław Komorowski i poprzedni premier Donald Tusk, a przed Sejmem górnicy, którzy przyjechali ze Śląska.

Posiedzenie Sejmu otworzył marszałek Radosław Sikorski. Na galerii sejmowej byli m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i żołnierze ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju.

Reklama

Zaprezentowanie przez premier Kopacz expose jest głównym punktem dzisiejszego posiedzenia Sejmu.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Chciałabym dziś złożyć solenne zobowiązanie do wiernej służby Polsce i Polakom - zapewniła na wstępie Ewa Kopacz.

- Zmiana rządu wynika z wielkiego sukcesu, jakim jest wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jako Polka jestem dumna z tego sukcesu - powiedziała Kopacz.

- Mam dziś dla ciebie Donaldzie i dla wszystkich wiadomość - to ja stoję na czele polskiego rządu i za ten rząd biorę pełną odpowiedzialność - zapewniła Kopacz, zwracając się do byłego premiera Donalda Tuska.

Zapewniła, że jest gotowa na debatę i krytykę.

Nowa szefowa rządu powiedziała, że Polacy nie chcą rewolucji, ale oczekują zmiany, a ona będzie reprezentować milczącą większość. 

- Najważniejszym zadaniem odbudowanie i zwiększenie zaufania dla Polaków do rządu, polityki i polityków - zapewniła premier.

- Moim zdaniem najważniejszym zadaniem będzie przede wszystkim zwiększenie i odbudowanie zaufania Polaków do rządu, polityki i polityków. Wiem, że to zadanie bardzo ambitne, ale wierzę, że realne - powiedziała.

- Będę miała na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo polskich rodzin - zapewniła Kopacz.

Mówiąc o tym, że na politykę ostatnich lat wpływały relację pomiędzy Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim zaapelowała do prezesa PiS o ściągnięcie "klątwy wzajemnej nienawiści".

- Potrzebujemy ponadpartyjnego porozumienia w sprawach polityki zagranicznej i obronnej Polski - powiedziała premier i zapewniła, że szef ministerstwa spraw zagranicznych do końca października przedstawi raport. Dodała, że Polska musi stawiać sobie "realne cele".

- Chcemy Ukrainie pomagać w transformacji gospodarczej, ustrojowej, wojskowej i politycznej - mówiła premier Kopacz.

- Celem mojego rządu będzie prowadzenie pragmatycznej polityki wobec tego, co dzieje się na Ukrainie - mówiła.

- Kryzys ukraiński pokazuje, jak istotnie jest, że Polska nie musi sama mierzyć się z tym wyzwaniem, gdyż stoi za nią Unia Europejska i NATO. Zadaniem mojego rządu będzie zabieganie o jedność i solidarność obozu demokratycznego - powiedziała.

Premier obiecała, że w listopadzie przedstawi plan zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju.

Powiedziała, że od 2016 r. na siły zbrojne przeznaczymy 2 proc. PKB. Wyjaśniła, że zapewni to dodatkowe 800 mln zł na nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego.

- Przeznaczymy od początku 2015 roku dodatkowe 39 mln zł dla żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów - powiedziała Kopacz. - Będziemy pamiętać także o weteranach, którzy narażali swoje życie i zdrowie w służbie ojczyzny - mówiła.

Premier zapowiedziała, że w grudniu otworzy centrum weterana misji poza granicami kraju, które ma być "praktycznym wyrazem szacunku dla jego żołnierzy".

Kopacz zwróciła się do obecnego na galerii sejmowej żołnierza: "Pułkownik Leszek Stępień, weteran Afganistanu, który ciężko ranny, własnym zdrowiem zapłacił za służbę ojczyźnie. Panie pułkowniku, w imieniu wszystkich Polaków bardzo dziękuję".

Po tych słowach zgromadzeni w Sejmie wstali i uhonorowali oklaskami płk. Stępnia.

Premier powiedziała, że w polityce zagranicznej i obronnej Polski potrzebne jest ponadpartyjne porozumie. - Odbudowanie zaufania obywateli wymaga od nas budowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawach, które są dziś polską racją stanu, a więc w polityce zagranicznej i obronnej Polski. Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo i szacunek dla Polski w Europie, ale też na świecie - mówiła szefowa rządu.

- Jednym z najważniejszych celów mojego rządu będzie dalsze wzmacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej - zapowiedziała Kopacz. Podkreśliła, że Polska będzie wspierać budowę unii energetycznej i będzie się sprzeciwiać monopolistycznym praktykom na rynku gazu.

- Nasz kraj będzie zabiegać o to, by Unia Europejska wcieliła w życie ideę solidarności energetycznej. Dlatego też musimy aktywnie wspierać budowę unii energetycznej zaproponowanej przez mojego poprzednika, a dzisiaj popieranej przez zdecydowaną większość europejskich liderów - zapowiedziała Kopacz.

Podkreśliła, że nie można godzić się na to, by Polska i inne kraje regionu były "skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostawy lub ceny surowca od bieżących celów politycznych". - Mój rząd będzie więc przekonywał Unię Europejską, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych - powiedziała premier.

- Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów - powiedziała premier.

Dodała, że Polska będzie też zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu i inwestycjach między UE a Stanami Zjednoczonymi. - Stworzy ona największą w świecie strefę wolnego handlu i będzie miała ogromny wpływ na dobry klimat gospodarczy, a co za tym idzie - pogłębi relacje polityczne między Europą a Ameryką - dodała.

Nowa premier przyznała, że wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to warunki wejścia do strefy euro.

- Wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty  - mówiła premier.

- Chcemy, żeby strefa euro wyszła z kryzysu wzmocniona - powiedziała. - Zarówno Polska, jak i kraje strefy euro mają w najbliższych latach do odrobienia swoją pracę domową. Musimy niezależnie od nowych intencji dotyczących przyjęcia wspólnej waluty, spełnić wszystkie kryteria, bo to z natury rzeczy jest dobre dla polskiej gospodarki, a strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami - mówiła premier.

- Wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty - dodała.

- Mój rząd konsekwentnie będzie dążył do dalszej stabilizacji finansów publicznych, starając się utrzymywać równowagę między zapewnieniem wzrostu gospodarczego a ograniczeniem wydatków - zapowiedziała szefowa rządu.

Obiecała, że na początku 2015 r. minister finansów przedstawi założenia nowej ordynacji podatkowej, a minister gospodarki - nowe prawo działalności gospodarczej. - To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy - podkreśliła w expose.

Kopacz zapowiedziała uproszczenia dla podatników, m.in. zmiany w administracji podatkowej czy pomoc asystenta podatnika dla przedsiębiorców. Już w przyszłym roku wprowadzone będą konkretne ułatwienia dla podatników, takie jak system e-podatki czy zmiany w administracji podatkowej. Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie, a "w centrum obsługi pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji, takich jak ZUS czy Służba Celna".

- Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika - powiedziała szefowa rządu. Z kolei wyspecjalizowane urzędy skarbowe miałyby "skupić się na obsłudze największych podmiotów".

- Chcemy, by od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, także bezrobotni, pracujący na umowę o dzieło, studenci i rolnicy - mówiła premier.

Poinformowała, że będzie to świadczenie w wysokości ok. tysiąca zł i będzie je można pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka; w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków "odpowiednio dłużej".

Obiecała, że w 2015 r. zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 mln do 100 mln, w latach 2015-2020 2 mld zł  na wsparcie budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Kopacz zapewniła, że do końca roku zostanie powołamy fundusz stabilizacji dochodów rolniczych. - Dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej ws. polskich rolników nas nie zadowalają, oczekujemy, że KE wyjdzie naprzeciw naszym oczekiwaniom - powiedziała premier.

Jako niezadowalające oceniła propozycje KE ws. rekompensat dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem na żywność.

- Do końca roku powołamy fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, bardzo ważny ze względu na coraz częstsze przypadki braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu - zapowiedziała Kopacz.

Dodała, że fundusz utworzą odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów.

Kopacz poinformowała w expose, że rząd przygotowuje specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na rosyjskim embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń, do szkoleń pracowników lub otrzymają refundację składek na ZUS. 

- Przygotowujemy specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość skorzystania w ramach tej pomocy do kwoty 500 mln zł z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych - poinformowała szefowa rządu.

- Będziemy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Musi być rentowne - mówiła szefowa rządu.

- Celem rządu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego kraju jest ochrona polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, unowocześnienie i restrukturyzacja branży oraz niższe koszty energii - zapowiedziała Kopacz.

- Jedną z pierwszych decyzji, którą podjęłam, jest przyspieszenie prac nad ustawami, które w mądry sposób połączą trzy zasadnicze cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. Musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Po drugie, nie ustanę w wysiłkach, by ta branża stała się wreszcie rentowna. Unowocześnienie i restrukturyzacja wiedzie do tego celu. Po trzecie, (...) polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii nie mogą rujnować budżetów domowych - podkreśliła.

Zapowiedziała, że zmiany w Prawie zamówień publicznych będą preferować produkty pochodzenia wspólnotowego.

Dodała, że rząd będzie wspierał rozwój nowoczesnych technologii węglowych i obniżenie kosztów funkcjonowania kopalni, by polski węgiel mógł być konkurencyjny na rynku.

Obiecała, że od 2016 r. rząd sfinansuje najzdolniejszym Polakom studia na uczelniach zagranicznych, po powrocie 5 lat będą musieli przepracować w kraju.

- To świetnie, jeśli młody człowiek z Polski uzyskuje możliwość studiów za granicą, ale to bardzo źle, jeśli za granicą zostaje, jego talenty i wiedza, nie służą rozwojowi ojczyzny. Mój rząd zaproponuje młodym Polakom, tym najzdolniejszym, by począwszy od 2016 roku mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych i ta możliwość będzie sfinansowana przez państwo polskie pod jednym warunkiem - każdy z tych młodych ludzi będzie musiał co najmniej pięć lat po powrocie ze studiów przepracować w naszym kraju - powiedziała premier.

- Od 2015 r. sfinansujemy specjalizacje lekarzy w ramach rezydentów wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, jest ich 3,5 tys. - powiedziała Kopacz. Jej zdaniem dzięki temu skrócą się kolejki do lekarzy.  

Premier podkresliła, że zadaniem ministra zdrowia w 2015 r. będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego. - Z jednego musimy sobie zdawać sprawę: skrócenie kolejek w szpitalach i przychodniach będzie realne tylko w sytuacji, gdy dostęp do lekarzy będzie łatwiejszy, gdy specjalistów będzie więcej. Mamy na to rozwiązanie i znaleźliśmy na to dodatkowe środki w budżecie państwa - zapowiedziała premier.

Wyjaśniła, że począwszy od 2015 r. budżet sfinansuje specjalizacje lekarzy rezydentów wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Jest ich dziś 3,5 tysiąca - podała. - Dzięki temu do polskich szpitali i przychodni trafią młodzi i zdolni lekarze rezydenci, co skróci czas oczekiwania na wizytę lekarską - powiedziała premier.

Jej zdaniem takie rozwiązanie może też przyczynić się do powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół.

Obiecała też program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej.

- Zrealizuję obietnicę waloryzacji emerytur złożoną przez mojego poprzednika - powiedziała Kopacz. Zapewniła też, że jej rząd w 2015 r. na ten cel zostanie przeznaczonych 3,8 mld zł.

Zapowiedziała też stworzenie Instytutu Geriatrii, który kształciłby lekarzy tej specjalności. - Będzie to specjalny ośrodek leczenia i opieki nad osobami starszymi. Stworzenie tej instytucji umożliwi nam wyedukowanie i wykształcenie większej liczby geriatrów w Polsce, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje - powiedziała.

- Bardzo chciałabym stworzyć w Polsce znaną z rozwiniętych krajów Zachodu instytucję dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa" - mówiła Kopacz. Dodała, że pieniądze na ten cel pochodziłyby z puli środków europejskich, a koszt pobytu seniora pokrywany byłby w 1/3 z budżetu państwa, w 1/3 przez samorząd terytorialny i w 1/3 ze środków prywatnych - przez rodzinę lub samego seniora.

Premier poinformowała, że jej rząd wprowadzi system powiadamiania obywateli o zagrożeniu klęskami żywiołowymi.

Ewa Kopacz zapowiedziała ponad 160 km dróg ekspresowych oddanych do użytku w tym roku i umowy na budowę kolejnych 300 km dróg. - W latach 2014-2020 zbudujemy w Polsce 1770 km autostrad i dróg ekspresowych, 35 obwodnic za blisko 93 mld zł - mówiła premier.

- W najbliższych tygodniach pojedziemy już S8 z Wrocławia do Sieradza. Do końca 2015 roku oddanych zostanie 250 km dróg ekspresowych i zostaną podpisane umowy na kolejne pół tysiąca kilometrów. W latach 2014-2020 zbudujemy w Polsce 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za 93 mld zł - podkreśliła szefowa rządu.

Zapowiedziała, że do użytku zostanie oddana pełna sieć autostrad: A1, A2 i A4 oraz dróg ekspresowych, w tym m.in. S3, S5, S6, S7, S8 i S17 oraz cała obwodnica Warszawy.

Premier poinformowała. że w 2015 roku na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł, a na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana.

- Na święta Bożego Narodzenia podróż z Gdańska do Warszawy potrwa mniej niż 3 godziny, z Wrocławia do Warszawy - ok. 3 godz. 45 minut, a z Katowic i Krakowa do Warszawy - ok. 2 godz. 30 min.

Premier mówiła także o rozwoju portów i przemyśle morskim, zapowiedziała zwiększanie przepustowości polskich portów jak również poprawę "infrastruktury dostępowej" od strony lądu. - Na te cele wydamy w 2015 roku ponad 1 mld, a do końca roku 2020 - ponad 11 mld złotych - zapowiedziała premier.

- Bezpłatny dostęp do porad prawnych zagwarantuje program "Prawo dla każdego" - poinformowała Kopacz.

- Zbyt często w naszym kraju barierą do skorzystania z dobrej usługi prawnej są pieniądze. Mój rząd zaproponuje program "Prawo dla każdego" wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich, który dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym - wyjaśniła.

- Wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych będą zaopatrzone w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do 2017 roku - zapowiedziała premier.

- W przyszłym roku będzie bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych zaopatrzone zostaną w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do 2017 roku - powiedziała Kopacz.

Mówiła również o problemie otyłości wśród najmłodszych. - W związku z tym przyspieszymy wprowadzenie regulacji bezwzględnie likwidujących tak zwane śmieciowe jedzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach już od 1 września 2015 roku - zapowiedziała premier.

- Chciałabym, żeby samorządy we współpracy z rodzicami mogły decydować o zakresie monitoringu w szkołach. Sfinansujemy ten projekt w wysokości 50 procent kosztu zakupu monitoringu, pozostałe 50 procent zapewnią samorządy - powiedziała.

Zaznaczyła, chciałaby, aby ten program obowiązywał od początku 2016 roku.

- Jeszcze w tym roku rozpocznie się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego - zapowiedziała Ewa Kopacz. Program ten będzie realizowany we współpracy z przedsiębiorcami. - Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli uzyskać solidne, ogólne wykształcenie i konkretne kwalifikacje. Łatwiej im będzie znaleźć pracę po skończeniu studiów - dodała.

- Kultura będzie dostępna dla wszystkich, także dla dzieci i seniorów - obiecała Ewa Kopacz. Zapowiedziała powołanie specjalnego programu edukacyjnego, promującego nowoczesny patriotyzm.

- Sprawiedliwość wymaga, aby kultura była dostępna dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od miejsca zamieszkania i standardu życia. Dlatego planujemy wdrożenie programu Kultura dostępna - powiedziała Kopacz.

- Nie proszę o sto dni spokoju, ale o możliwość współpracy; zwracam się do Sejmu o wotum zaufania - tymi słowami premier zakończyła swoje expose.

Jak oceniasz expose Ewy Kopacz? Zapraszamy do dyskusji!

Dowiedz się więcej na temat: expose Ewy Kopacz

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje