Giertych przedstawił swój program

Nowa hierarchia kar, zapisy o "godnym stroju" uczniów i zakaz używania telefonów komórkowych znajdą się min. w programie Romana Giertycha "Zero tolerancji dla przemocy w szkole", który wicepremier przedstawił w gimnazjum nr 2 w Gdańsku.

- Miłość nie oznacza braku wymagań. Wychowywanie w miłości oznacza wymaganie od młodzieży cnót - powiedział Roman Giertych.

Reklama

- Piewcy filozofii "róbcie co chcecie" zapominają, że to właśnie brak wymagań oznacza brak miłości - podkreślił Giertych. Przytoczył słowa papieża Jana Pawła II, który powiedział do młodych ludzi w Gdańsku, aby potrafili od siebie wymagać.

Minister zapowiedział też, że ustanowi specjalną nagrodę dla tych, którzy będą reagować na gnębienie swoich kolegów.

Będzie też nowa hierarchia kar - dodał Giertych, wyliczając upomnienie, naganę, list do rodziców, publiczną naganę na apelu, skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej szkoły.

Ostateczną karą ma być skierowanie ucznia do ośrodka wsparcia wychowawczego - dodał minister.

W statutach szkół znajdą się zapisy o "godnym stroju" ucznia i zakazie używania telefonów komórkowych podczas lekcji. Szkoła będzie mogła też ograniczyć korzystanie z komórek w czasie przerw.

- Dyrektor szkoły będzie miał prawny, a nie jak dotychczas społeczny obowiązek zawiadamiania policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego, a w szczególności o naruszaniu przez niego zasad współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, używaniu alkoholu - zapowiedział minister.

To nie wszystko. Policja i straż miejska będzie zobowiązana informować rodziców o wagarującej młodzieży. Rady gmin będą miały prawo wprowadzić godzinę policyjną w nocy. Po godzinie policyjnej dzieciom bez opieki dorosłych nie będzie wolno przebywać w miejscach publicznych - zapowiedział wicepremier.

Giertych zapowiedział też stworzenie zapisu o domniemaniu prawnym, że osoba dostarczająca nieletniemu alkohol lub narkotyki przyczynia się do powstania szkody, którą ten nieletni spowoduje pod wpływem środków odurzających, a tym samym może być pociągnięta do odpowiedzialności materialnej.

Potwierdził, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie przeprowadzona kontrola w szkołach. Dokonają jej wizytatorzy, być może z udziałem policji. MEN przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przygotowuje wsparcie pedagogiczne dla rodziców, w ramach którego będą organizowane kursy i wydawane publikacje dotyczące wychowania.

Założenia programu "Zero tolerancji" przyjmie w formie uchwały Rada Ministrów w ciągu 2-3 tygodni.

- Rząd przyjmie ten program, następnie będzie on rozpisany na konkretne akty prawne. Myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy zostaną one wszystkie przyjęte i od lutego - marca przystąpimy do realizacji

tych punktów, które wymagają zmian ustawowych - powiedział.

Minister Giertych mówił także, że to miejsce jest symbolem i skrytykował władze szkoły, że tak późno powiadomiły kuratorium o samobójczej śmierci Ani. Skrytykował także władze Gdańska, które nie chciały, by w tej szkole przedstawiał swój program.

W gimnazjum w Gdańsku dwa tygodnie temu doszło do molestowania seksualnego 14-letniej Ani, która na drugi dzień popełniła samobójstwo.

Program ma zapobiegać eskalacji chuligaństwa m.in. poprzez konsekwentne karanie uczniów już za drobne wykroczenia i naruszenia regulaminu szkoły.

Minister zapowiedział, że sprawa ewentualnego odwołania ze stanowiska pomorskiego kuratora oświaty zostanie podjęta po zakończeniu prac specjalnej komisji.

Podczas piątkowego spotkania wojewody pomorskiego Piotra Ołowskiego z wicepremierem Giertychem zapadła decyzja opowołaniu wspólnej komisji mającej na celu zbadanie, czy w Gimnazjum nr 2 w Gdańsku sprawowany był należyty nadzórpedagogiczny.

Komisja zostanie powołana w poniedziałek i miałaby działać równolegle z Rzecznikiem Dyscyplinarnym Kuratorium Oświaty. W jej skład wejdą przedstawiciele: MEN, Wojewody Pomorskiego oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty. - Będzie miała na celu wyjaśnienie okoliczności i odpowiedzialności osób, oraz jak doszło do tragicznych wydarzeń, kto ponosi główną odpowiedzialność, jak na przyszłość uniknąć podobnych zdarzeń - poinformowała rzecznik wojewody Anna Dyksińska.

Dowiedz się więcej na temat: wicepremier | kuratorium | zapisy | gimnazjum | szkoły | minister | Giertych

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje