Gowin po rozmowie z Kaczyńskim. "Zmiany są konieczne"

Wicepremier i szef resortu nauki Jarosław Gowin poinformował w czwartek, że rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o Konstytucji dla Nauki. Jak ocenił minister, spotkanie przebiegło w życzliwej, twórczej atmosferze. Dodał, że "pojawiły się pewne różnice zdań, ale są one naturalne".

Podczas czwartkowej konferencji prasowej wicepremier i szef resortu nauki Jarosław Gowin poinformował, że spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie dotyczyło ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki).

Reklama

"Spotkanie przebiegało w życzliwej, twórczej atmosferze" - podsumował Gowin. Dodał, że w spotkaniu brał udział wiceminister nauki Piotr Mueller.

"Może on potwierdzić, że przebieg był niezwykle rzeczowy i rozmowa przebiegała w atmosferze wzajemnego zrozumienia" - powiedział wicepremier. 

Jarosław Gowin dodał, że w rozmowie "pojawiła się wprawdzie pewna różnica zdań", ale jak ocenił,  "jest ona czymś naturalnym".

Piotr Muller dodał, że w czasie spotkania "najsilniej wybrzmiewała troska, by nauka i szkolnictwo wyższe się zmieniły w pozytywnym tego słowa znaczeniu". "Pan prezes Kaczyński wyraźnie powiedział, że zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego są konieczne" - podsumował Mueller.

Gowin zapowiedział, że tuż po konferencji prasowej projekt nowej ustawy zostanie skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Reklama

Reklama

Reklama