Jak Polacy oceniają sytuację w kraju? Sondaż Kantar Public

Sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku - ocenia połowa respondentów Kantar Public; podobnie podzieleni są w ocenie kondycji gospodarki.

Wśród uczestników sondażu nastrojów społecznych przeprowadzonego przez Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) 50 proc. oceniło, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwną opinię wyraziła jedna trzecia (34 proc.) badanych. Odsetek ocen negatywnych spadł o 6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, o tyle samo zwiększyła się grupa badanych, którzy nie mają jednoznacznej opinii.

Ponad dwie piąte (44 proc.) badanych wyraziło przekonanie, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. (36 proc. oceniło przy tym ten kryzys jako lekki, 8 proc. - że kryzys jest głęboki.)

Reklama

Przeciwne przekonanie - że gospodarka się rozwija - wyraziło 45 proc. badanych; przy tym 41 proc. ankietowanych oceniło, że jest to rozwój powolny, a 4 proc. - że dynamiczny.

Zdaniem 43 proc. ankietowanych najbliższe trzy lata nie przyniosą zmiany pod względem materialnych warunków życia, według 28 proc. nastąpi poprawa, a zdaniem 22 proc. pogorszenie.

Ocena netto dwóch wskaźników - trzyletniej prognozy materialnych warunków życia i oceny stanu gospodarki - były dodatnie, tj. że pod tymi względami nastroje częściej były pozytywne. Wskaźnik kierunku zmian w kraju niezmiennie pozostaje ujemny, co - jak zauważają autorzy badania - świadczy o tym, że wśród Polaków przeważają negatywne opinie w tej kwestii.

Na pytanie o możliwość znalezienia pracy w Polsce ponad połowa - 52 proc. - odpowiedziała, że można znaleźć zatrudnienie bez większych kłopotów, przy czym zdaniem 46 proc. można w kraju znaleźć pracę, ale niekoniecznie taką, ja by się chciało.

Zdaniem 36 proc. ankietowanych trudno o jakąkolwiek pracę, a zdaniem 7 proc. jest to w ogóle niemożliwe (łącznie 43 proc. ogółu badanych).

Kantar Public przeprowadził badanie między 12 a 17 listopada na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 1066-osobowej próbie mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje