Jest rozstrzygnięcie sprawy prof. Bogdana Chazana

Rzecznik Praw Pacjenta poinformowała o częściowym rozstrzygnięciu postępowania w szpitalu im. Św. Rodziny, którego dyrektorem jest prof. Bogdan Chazan. - W placówce doszło do naruszenia prawa pacjentki do informacji oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarskiej - napisano.

Postępowanie dotyczy dyrektora placówki prof. Bogdana Chazana, który odmówił - powołując się na klauzulę sumienia - wykonania aborcji u kobiety, mimo że były do tego wskazania medyczne ze względu na wady płodu. Nie wskazał też pacjentce - do czego zobowiązują przepisy - innego lekarza lub placówki, gdzie można by wykonać zabieg.

Reklama

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska poinformowała, że nadal prowadzi postępowanie wyjaśniające, a do chwili obecnej wydała częściowe rozstrzygnięcie w zakresie dwóch praw. Jak wyjaśniła, stwierdzono naruszenie prawa pacjentki do informacji oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec orzeczenia lub opinii lekarskiej, o których mowa w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- W pozostałym zakresie, tzn. w kwestii ewentualnego naruszenia przez szpital prawa pacjentki do dokumentacji medycznej oraz do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, sprawa jest w toku - podkreśliła Kozłowska.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje