Reklama

Reklama

Kidawa-Błońska o wniosku Kalisza ws. postawienia Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu

Jeśli wniosek posła Ryszarda Kalisza (niezrz.) o postawienie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu będzie spełniał wymogi formalne, to w przyszłym tygodniu zajmie się nim Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej - zapowiedziała marszałek Sejmu.

- Wiem, że taki wniosek wpłynął w piątek po południu, ja jeszcze tego wniosku nie widziałam, poprosiłam, żeby został sprawdzony pod względem prawnym - powiedziała w sobotę dziennikarzom w Krakowie Małgorzata Kidawa-Błońska. - Jeżeli ten wniosek będzie pod względem prawnym w porządku, to zostanie skierowany także do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej - wtedy także ta komisja zajmie się sprawą pana prezesa Kwiatkowskiego - dodała.

Reklama

Marszałek Sejmu pytana czy prezes NIK powinien stanąć przed TS, czy tak jak chce prokuratura mieć uchylony immunitet, podkreśliła, że sytuacja uchylania immunitetu prezesa NIK jest opisana w kilku procedurach; w Sejmie nie ma wypracowanej i przygotowanej procedury z tym związanej. - Moglibyśmy to robić równolegle, tak jak to się robi zwykłemu posłowi, taką samą większością głosów. Ja prosiłam ekspertów prawnych i rzeczywiście tutaj nie ma jednolitego stanowiska, ale wszyscy uważają, że i jedna i druga jest dopuszczalna - zaznaczyła.

Prokuratura, która zamierza postawić Kwiatkowskiemu zarzut przekroczenia uprawnień i wpływanie na konkursy na obsadę stanowisk w NIK, pod koniec sierpnia wystąpiła do Sejmu o uchylenie mu immunitetu. We wstępnym wniosku o postawienie prezesa Izby przed Trybunałem Stanu Kalisz wskazuje na odpowiedzialność konstytucyjną i zarzuca błąd prokuraturze. Ta twierdzi, że zastosowała odpowiedni tryb.

Pod wnioskiem Kalisza o postawienie Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu podpisało się 198 posłów, głównie PO.

Wstępny wniosek o postawienie prezesa NIK przed TS może zostać złożony przez co najmniej 115 posłów. Wniosek taki musi spełniać warunki wymagane przez przepisy kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia, zawierać podpisy wszystkich wnioskodawców, a także wskazywać osobę upoważnioną do występowania w imieniu wnioskodawców w dalszym postępowaniu przed Sejmem.

Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne, marszałek Sejmu kieruje go do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie. Komisja przedstawia następnie Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub o umorzenie postępowania w danej sprawie.

Sejm decyduje o postawieniu prezesa NIK przed TS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zgodnie z przepisami prawa, jeśli po nadaniu biegu przez marszałka Sejmu wnioskowi wstępnemu, a przed podjęciem uchwały o postawieniu w stan oskarżenia albo o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub umorzeniu postępowania, upłynie kadencja Sejmu, postępowanie w danej sprawie toczy się nadal po rozpoczęciu następnych kadencji Sejmu. W nowej kadencji wniosek znowu kierowany jest do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która nie jest związana uchwałami komisji sejmowej poprzednio rozpatrującej sprawę.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje