Reklama

Reklama

Kontrola: W 90 proc. szkół właściwe warunki higieniczno-sanitarne

W 90,2 proc. szkół skontrolowanych w 2012 r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną zapewniono właściwe warunki utrzymania higieny; w 2011 r. takich placówek było 84 proc. Informację o wynikach kontroli warunków higieniczno-sanitarnych opublikowało w niedzielę MEN.

Na stronie internetowej resortu edukacji można przeczytać, że podobnie, jak w latach poprzednich, tylko niewielki odsetek budynków szkół skontrolowanych w 2012 r. (0,5 proc.) był w złym stanie techniczno-sanitarnym oraz higienicznym.

Reklama

Kontrola wykazała, że z 16 proc. w 2011 r. do 7,6 proc. w 2012 r. zmniejszył się odsetek szkół, w których stwierdzono uchybienia takie jak np. brak papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych, brak dostępu do bieżącej ciepłej wody, zaniedbania dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Mniej szkół (313 w porównaniu z 704 w 2011.r.) nie zapewniło dostępu do ciepłej bieżącej wody we wszystkich sanitariatach dla uczniów. Zmniejszyła się też liczba szkół niezapewniających uczniom dostępu do suszarki do rąk lub ręczników jednorazowych (201 w 2012 r., 308 w 2011 r.), mydła (145 w 2012 r., 244 w 2011 r.) i papieru toaletowego (70 w 2012, 82 w 2011 r.).

Na stronie MEN podano także, że w 2012 r. przeprowadzono modernizacje budynków, mające na celu zapewnienie dostępu do ciepłej bieżącej wody we wszystkich sanitariatach dla uczniów w 802 szkołach podstawowych, 287 gimnazjach, 106 liceach oraz 657 zespołach szkół i w 1184 przedszkolach.

Kontrolerzy sprawdzali też m.in. czy w szkołach i przedszkolach meble są ergonomiczne - właściwie dostosowane do potrzeb uczniów. Okazało się, że w 90,7 proc. szkół i 89,2 proc. przedszkoli meble są właściwe. Stwierdzono również, że 81,4 proc. szkół podstawowych zapewnia uczniom możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i innych przyborów.

Do 74 proc. w ciągu ostatniego roku wzrósł odsetek szkół, które posiadają warunki wystarczające do prowadzenia zajęć WF (w 2011 r. takich szkół było 57,2  proc.). Zmniejszyła się liczba szkół gdzie lekcje WF odbywają się na korytarzu. W 2012 r. było to normą w 1441 szkołach (9,1 proc.), a rok wcześniej w 1606, niezależnie od zaplecza sportowego, jakim dysponuje szkoła; dotyczy to 1111 szkół podstawowych, 98 gimnazjów oraz 226 zespołów szkół.

W 2012 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali, 31 667 (77,7 proc.) placówek oświatowo-wychowawczych spośród 41 679 placówek figurujących w ewidencji.

Kontrola objęła 9 948 przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, w których sprawowano opiekę nad 729 772 dziećmi oraz 11 441 szkół, w których uczyło się łącznie 3 740 468 uczniów, w tym: 7 553 szkoły podstawowe, 2 296 gimnazjów, 460 liceów, 124 szkoły zawodowe, 97 szkół specjalnych, 267 szkół policealnych, 4900 zespołów szkół i 256 placówek kształcenia ustawicznego. Ponadto kontrolą objęto 355 uczelni oraz 275 placówek rekreacyjnych.

W związku z kontrolami w 2012 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ogółem 3880 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stwierdzonych uchybień lub podjęcie działań dostosowujących placówki do wymagań prawa. Nałożono 248 mandatów karnych na łączną kwotę 43 800 zł.

Dowiedz się więcej na temat: kontrola | szkoły | MEN | toaleta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy