Nakonieczny: TK zabrakło odwagi, by oderwać się od polityki

Trybunałowi Konstytucyjnemu, który uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją, zabrakło odwagi, by oderwać się od polityki - ocenił Henryk Nakonieczny z Solidarności i zapowiedział, że związek zwróci się o zbadanie sprawy do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

- Trybunałowi zabrakło odwagi, żeby oderwać się od polityki. Zresztą świadczą o tym zdania odrębne - istotne i uargumentowane - powiedział członek prezydium NSZZ "Solidarność" Henryk Nakonieczny.

- Przewodniczący (prezes TK prof. Andrzej Rzepliński - PAP) zasugerował, żebyśmy udali się z tym do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dziękujemy za tę radę. Mamy tego świadomość i z tego skorzystamy - zaznaczył.

Reklama

Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z konstytucją. Trybunał uznał, że niezgodny z konstytucją jest przepis dotyczący emerytur częściowych. Pozwala on przejść wcześniej na częściową, 50-proc. emeryturę; dla kobiet jest to wiek 62 lat, dla mężczyzn 65 lat. Emerytury częściowe pozostają w systemie prawnym, ale muszą być przez ustawodawcę poprawione; powinny być rozwiązaniem przejściowym, a nie stałym - orzekł Trybunał.

Autorzy skarg zarzucali przepisom m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwości społecznej, ochrony praw nabytych. W ocenie skarżących przepisy są też niejasne, podważają ich zgodność w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego z ratyfikowaną przez Polskę konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Trybunał uznał przepisy za zgodne z konwencją.

Zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sejm uchwalił w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miały prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc - dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet - w 2040 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje