Reklama

Reklama

NFZ powołał zespół pracujący nad skróceniem kolejek

W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został powołany specjalny zespół, który ma przygotować rozwiązania mające przyczynić się do skrócenia kolejek pacjentów do świadczeń. Takie zespoły powołały także niektóre oddziały regionalne NFZ.

Jak powiedział rzecznik NFZ Andrzej Troszyński, powołany w centrali NFZ zespół "dokonuje analizy dostępności świadczeń i czasu oczekiwania pacjentów". - Zespół przygotowuje rozwiązania w zakresie organizacyjno-prawnym. Pracuje także nad usprawnieniem sposobu informowania pacjentów o dostępności świadczeń - dodał.

Placówki medyczne pod kontrolą


Reklama

Także rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ Jolanta Pulchna poinformowała, że w styczniu w tym oddziale został powołany zespół ds. kolejek, który jest do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz uczestniczy w prowadzonych analizach i opracowaniu koncepcji udoskonalenia systemu kolejkowego. Z informacji PAP wynika, że podobne zespoły powstały także w innych oddziałach NFZ.

Pulchna podkreśliła, że małopolski oddział Funduszu od lat monitoruje dane przesyłane przez placówki medyczne.  - Sprawdzamy, czy dane są przesyłane systematycznie, czy nie ma w nich błędów i czy podczas prowadzenia list pacjenci, którzy już uzyskali świadczenie, zostali z nich wykreśleni - powiedziała.

Dodała, że w zeszłym roku we wszystkich poradniach specjalistycznych w województwie przeprowadzona została kontrola, podczas której sprawdzano m.in., czy każda placówka prowadzi należyty system rejestracji pacjentów i zapisu do kolejek. Kontrola wykazała, że świadczeniodawcy w większości prowadzą system kolejkowy prawidłowo, chociaż niektórzy wciąż nie pamiętają o konieczności kwalifikacji pacjentów na stany pilne i stabilne. Podczas kontroli pojawiał się także problem utrudnień w rejestracji dla pacjentów - powiedziała; chodzi np. o niezgodny z prawem wymóg, by pacjent zapisywał się podczas osobistej wizyty czy tylko w określone dni w miesiącu.

Zmiany pod patronatem Tuska

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z rozporządzeniem ministra zdrowia (w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych") placówki, które mają kontrakt z NFZ, są zobowiązane do sprawozdawania czasu i liczby oczekujących na świadczenia.

Z kolei centrala NFZ tworzy centralny wykaz, zawierający informacje o liczbie osób oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej i o średnim czasie oczekiwania w poszczególnych województwach. Fundusz udziela pacjentom informacji o danych zawartych w wykazie, w szczególności poprzez bezpłatną linię telefoniczną.

Do zadań Funduszu określonych przepisami należy zatem: przetwarzanie danych o kolejkach i monitorowanie prawidłowości sprawozdawania danych przez świadczeniodawców oraz udostępnianie informacji o kolejkach pacjentom.

Premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegły piątek, że w marcu zostanie zaprezentowany harmonogram działań, które mają doprowadzić do skrócenia kolejek do lekarzy i świadczeń zdrowotnych. - Szczególnie intensywnie będziemy pracowali, jeśli chodzi o kwestie onkologiczne - podkreślił Tusk. Dodał, że objął nieformalny patronat nad tymi pracami. 

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację
Dowiedz się więcej na temat: Narodowy Fundusz Zdrowia | kolejka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy