PiS złożył projekt zmian w ustawie o policji

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o policji, który zmienia zasady działania Komendy Głównej Policji; zakłada m.in. wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego ze struktur komendy głównej.

Nowelizacja wpłynęła do laski marszałkowskiej w środę. Wyodrębnienie ze struktury Komendy Głównej Policji Centralnego Biura Śledczego ma, zdaniem autorów projektu, wpłynąć na poprawę funkcjonowania tej jednostki, odpowiedzialnej za zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Reklama

W znowelizowanym art. 1 ustawy o policji znalazłby się, jak zaznaczają posłowie PiS, po raz pierwszy na poziomie ustawy, zapis mówiący, że zadaniem policji jest "rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej".

W art. 4 dodano kolejną, samodzielną jednostkę organizacyjną, która wchodzi w skład policji, tj. Centralne Biuro Śledcze Policji. Obecnie są to m.in. służby kryminalna oraz prewencyjna, policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne, oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne.

Według projektu PiS CBŚP będzie miało uprawnienia do działania na terenie całego kraju, a w określonych przypadkach także za granicą.

Autorzy nowelizacji proponują umocowanie komendanta Biura jako organu Policji. Tryb jego powoływania i odwoływania odpowiadałby procedurze przewidzianej dla komendantów wojewódzkich. Zastępców komendanta CBŚP powoływałby i odwoływał Komendant Główny Policji na wniosek komendanta Biura.

Komendant Biura byłby przełożonym policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Określałby szczegółowe zasady organizacji i zakres działania CBŚP, prowadziłby politykę kadrową. Biuro zyskałoby samodzielność finansową.

Dowiedz się więcej na temat: Prawo i Sprawiedliwość

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje