Początek próbnych matur

Dla około 430 tys. przyszłorocznych maturzystów rozpoczęły się w środę ogólnopolskie próbne egzaminy maturalne. W pierwszym dniu wszyscy zdający piszą test z języka polskiego; 86 proc. uczniów zdecydowało się zdawać egzamin na poziomie podstawowym.

Podczas próbnego egzaminu maturzyści w całym kraju korzystają z takich samych arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Nie obowiązują jednak wszystkie rygory, takie jak na prawdziwej maturze. Nie ma na przykład wyznaczonej jednej godziny rozpoczęcia próbnego egzaminu, CKE zasugerowała tylko, by była to ósma rano.

Reklama

Jak dowiedziała się PAP od maturzystów z warszawskiego LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na egzaminie na poziomie podstawowym uczniowie mieli za zadanie przeczytać ze zrozumieniem tekst opisujący źródła życiowego pecha i napisać wypracowania na podstawie fragmentu "Cierpień młodego Wertera" lub porównać opisy przyrody z "Kordiana" Juliusza Słowackiego i "Lalki" Bolesława Prusa.

Na poziomie rozszerzonym trzeba było napisać wypracowanie na temat sposobów przedstawienia wojny w "Potopie" Henryka Sienkiewicza i w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego lub na podstawie jednego z wierszy Wisławy Szymborskiej. Ponadto uczniowie musieli przeczytać fragment "Pana Cogito" Zbigniewa Herberta i rozwiązać związane z nim zadania.

Wicedyrektor CKE Maria Magdziarz poinformowała, że arkusze próbnego egzaminu z języka polskiego Centralna Komisja opublikuje tego samego dnia po południu na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl). Wcześniej CKE chciała opublikować je dopiero w czwartek.

Jak powiedziała dyrektor LO im. Piłsudskiego, Bogumiła Nalepska, do próbnego egzaminu przystąpiło 200 uczniów. Dyrektorka dodała, że ok. połowa uczniów zadeklarowała chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym.

- Wszystko zorganizowaliśmy jak na prawdziwej maturze. Maturzyści przyszli w eleganckich strojach. Egzamin rozpoczął się o godz. ósmej, w trakcie pisania uczniowie nie mogli mieć telefonów komórkowych, nie było też napojów i jedzenia. Zespoły nadzorujące składały się z nauczycieli naszej szkoły, z tym że nie mogło być na sali nauczyciela wychowawcy danej klasy, ani nauczyciela zdawanego przedmiotu, poloniści byli więc dzisiaj wyłączeni - wyjaśniła Nalepska.

Testy z próbnej matury nie będą sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych, jak ma to miejsce podczas normalnego egzaminu, lecz przez nauczycieli uczących maturzystów. Jak poinformowała kierownik wydziału matur CKE Barbara Czarnecka-Cicha, szkoły razem z arkuszami próbnych matur otrzymały od Centralnej Komisji klucze rozwiązań i instrukcje jak sprawdzać prace.

Jak oceniła maturzystka Marta Kopeć, próbny egzamin na poziomie podstawowym był łatwy. - Ale jeśli ktoś nie przykładał się wcześniej do nauki, mogło mu pójść trudniej - zastrzegła. Dodała, że rozważała próbę przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, zrezygnowała jednak, obawiając się, że poziomu rozszerzonego może nie zdać i nie uzyskać świadectwa dojrzałości.

Według Moniki Kukawki i Beaty Wiśniewskiej, które zdawały próbny egzamin na poziomie rozszerzonym, również ten arkusz był łatwy. Jak wyjaśniły uczennice, obie zastanawiały się, czy zdawać polski na poziomie rozszerzonym. Postanowiły przymierzyć się do niego na egzaminie próbnym, a w razie niepowodzenia zmienić deklarację na poziom podstawowy. - Na razie podtrzymujemy decyzję, że będziemy zdawać poziom rozszerzony - wyjaśniła Wiśniewska. - Musimy jeszcze poczekać na wyniki. Teraz może nam się wydawać, że poszło dobrze, a wynik może być inny - zaznaczyła Kukawka.

Maturzyści, którzy będą wiosną zdawać egzamin dojrzałości, są pierwszym rocznikiem, który może zdawać od razu egzamin na poziomie rozszerzonym - trudniejszym - nie przystępując wcześniej do łatwiejszego poziomu podstawowego. Wprowadziła to wrześniowa nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Również podczas próbnych egzaminów, podobnie jak to będzie na prawdziwej maturze, uczniowie rozwiązują test tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie trudności. Wstępne deklaracje dotyczące wyboru przedmiotów ma maturze oraz wyboru poziomu trudności maturzyści musieli złożyć do końca września. Na tej podstawie CKE przygotowała arkusze na próbny egzamin.

Deklaracje ostateczne dotyczące egzaminu maturzyści muszą złożyć w swoich szkołach do 20 grudnia. Po tym terminie uczeń nie może już zmieniać wybranych przedmiotów i stopnia trudności egzaminu.

W drugim dniu próbnych matur - w czwartek - maturzyści będą rozwiązywać testy z języka obcego. Najwięcej - 76 proc. z nich - wybrało angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który wybrało 17 proc.; na trzecim - rosyjski (6 proc.); czwartym - francuski (1 proc.). Najmniej osób wybrało języki hiszpański i włoski (po 0,1 proc.).

Spośród osób, które wybierały poszczególne języki zdecydowana większość wybierała poziom podstawowy. Najczęściej poziom podstawowy wybierały osoby, które zdecydowały się na próbnej maturze zdawać język rosyjski - aż 93 proc. wszystkich zdających ten język wybrało go na poziomie podstawowym.

Na poziomie podstawowym język niemiecki chce zdawać 86 proc. maturzystów. Jeśli chodzi o język angielski odsetek uczniów, którzy chcą zdawać na tym poziomie wynosi 78 proc. Najczęściej poziom rozszerzony wybrali ci, którzy zdecydowali się na języki włoski i hiszpański (33 proc. spośród nich wybrało poziom trudniejszy).

W trzecim dniu próbnych matur - w piątek - będzie egzamin z przedmiotu do wyboru.

Najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem jest geografia - 30 proc. zdających zdecydowało się na ten przedmiot. Na drugim miejscu znalazła się biologia, którą wybrało 20 proc. zdających. Na następnych miejscach znalazły się matematyka i wiedza o społeczeństwie (po 17 proc. maturzystów), historia (11 proc.) i chemia (3 proc.). Niewiele osób wybrało również historię sztuki oraz fizykę i astronomię, które zdawać będzie po około 1 proc. uczniów. Najmniej osób wybrało wiedzę o tańcu - 0,02 proc.

Chociaż geografię wybrało najwięcej osób przystępujących do próbnej matury to zdecydowana większość z nich wybrała poziom podstawowy z tego przedmiotu (81 proc. spośród zdających geografię). Poziom rozszerzony preferowało najwięcej tych uczniów, którzy zdecydowali się na przedmioty rzadko wybierane, tj. wiedzę o tańcu, chemię, historię i historię sztuki - po około 60 proc. spośród zdających te przedmioty zdawać je będzie na poziomie trudniejszym. Również ponad połowa tych osób, które wybrały matematykę, fizykę i astronomię zdawać je będzie na poziomie rozszerzonym (odpowiednio 52 proc. i 51 proc.).

Matury rozpoczną się 4 maja.

Zobacz arkusze matury próbnej z języka polskiego

Dowiedz się więcej na temat: egzamin | matura | języki | próbny | uczniowie | CKE | maturzyści

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy