Polacy znają języki obce i podróżują za granicę

Coraz więcej Polaków i częściej podróżuje za granicę, zwiększa się też liczba krajów, które odwiedzają - najczęściej są to Niemcy. Przybywa osób deklarujących znajomość jakiegoś języka obcego, choć wciąż ponad połowa Polaków nie zna żadnego - wynika z badania CBOS.

Według sondażu od 1993 roku znacznie przybyło osób, które wyjeżdżały do innych krajów. Dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) deklaruje, że było za granicą. Co trzeci dorosły Polak (34 proc.) nigdy jednak nie wyjechał poza polskie granice.

Reklama

Doświadczenia respondentów w tej dziedzinie są zróżnicowane społecznie - im wyższe mają wykształcenie, pozycję zawodową, dochody na osobę w rodzinie oraz im lepsze są ich warunki materialne, tym więcej z nich deklaruje, że przynajmniej raz było za granicą. Wyjazdy zagraniczne są powszechnym doświadczeniem w środowisku osób mających wyższe wykształcenie i najwyższe dochody (powyżej 1500 zł na osobę), wśród przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów, osób pracujących na własny rachunek, poza rolnictwem. Częściej wyjeżdżali za granicę mężczyźni niż kobiety, częściej też mieszkańcy miast niż wsi. Wyjazdom zagranicznym sprzyja również młody wiek badanych. Wyjątkowo rzadko byli za granicą rolnicy (34 proc.), a także badani znajdujący się w trudnym położeniu społecznym - mający tylko podstawowe wykształcenie, żyjący w złych warunkach materialnych, najgorzej sytuowani, najstarsi (w wieku 65 lat i więcej), renciści.

48 procent Polaków deklaruje, że byli za granicą więcej niż raz, w tym ponad jedna czwarta (29 proc.) - od dwóch do siedmiu razy, a niemal jedna piąta (19 proc.) - co najmniej osiem razy.

Krajem najczęściej odwiedzanym przez Polaków niezmiennie pozostają Niemcy. W ciągu ostatnich 20 lat była tam ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc.). Następne w kolejności są Czechy, które były celem podróży jednej piątej badanych (21 proc.) oraz Słowacja, gdzie był prawie co szósty respondent (16 proc.). Znacznie rzadziej odwiedzano kraje, z którymi Polska sąsiaduje od wschodu - na Ukrainie było 6 proc. respondentów, w Rosji i na Litwie - po 3 proc., a na Białorusi - 1 proc.

Spośród krajów bardziej oddalonych od Polski największą popularnością cieszą się Włochy, gdzie było 12 proc. ankietowanych, oraz kolejno: Austria (10 proc.), Francja (9 proc.), Wielka Brytania i Węgry (po 7 proc.), Hiszpania i Holandia (po 6 proc.) oraz Grecja (5 proc.). W stosunku do roku 1997 zmalało natomiast - i tak niewielkie - zainteresowanie Polaków Rosją. Przede wszystkim jednak znacznie zmalała grupa odwiedzających Węgry (pomiary z lat 1993 i 1997 wskazują, że kraj ten należał kiedyś do najbardziej popularnych celów podróży Polaków). W tym czasie wzrosła atrakcyjność Grecji, Chorwacji, a także - co daje się zauważyć dopiero w tym roku - Egiptu. Ponadto zwraca uwagę fakt, że w całym analizowanym okresie nie zmienił się (wyjątkowo niski, wynoszący 2 proc.) odsetek Polaków wyjeżdżających do USA.

Podliczając liczbę krajów, w których respondenci byli w ostatnim dwudziestoleciu, wynika, że ponad jedna piąta z nich (22 proc.) odwiedziła w tym czasie jeden kraj, tyle samo osób było w dwóch lub trzech krajach. Natomiast w co najmniej czterech krajach był co piąty badany (20 proc.). Wynika z tego, że Polacy odwiedzają coraz więcej krajów.

Z deklaracji badanych wynika, że w ostatnim dwudziestoleciu większość wyjeżdżających za granicę udawała się tam w celach turystycznych (65 proc.). Dla ponad jednej piątej (22 proc.) powodem wyjazdu była praca zarobkowa. Co szósty wyjeżdżający wypoczywał za granicą lub się leczył (17 proc.), a ponad jedna siódma (15 proc.) odwiedzała krewnych lub przyjaciół. Co siódmy (14 proc.) wyjeżdżał w celach handlowych lub na zakupy. Znacznie rzadziej powodem zagranicznego wyjazdu były sprawy służbowe (5 proc.) lub edukacja (2 proc.).

Prawie co drugi ankietowany (46 proc.) twierdzi, że potrafi porozumieć się w jakimś obcym języku. 32 proc. zna jeden język, 11 proc. - dwa, a 3 proc. - co najmniej trzy. Ponad połowa dorosłych (54 proc.) nie zna jednak żadnego języka obcego.

Od roku 1997 systematycznie wzrasta odsetek Polaków deklarujących znajomość języka angielskiego. Niemal jedna czwarta badanych (24 proc.) deklaruje, że potrafi się porozumieć w języku angielskim, jedna piąta (20 proc.) zna rosyjski, co ósmy (12 proc.) niemiecki, a nieliczni (2 proc.) - francuski.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-8 lipca 2009 roku na liczącej 1125 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Dowiedz się więcej na temat: Niemcy | wykształcenie | język obcy | języki | język | Polacy na Wyspach

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje